Kallelse till årsstämma 2023-04-19

Se pressmeddelanden
 

Kallelse till Årsstämma 2022-04-05

Aktieägarna i Doktorse Nordic AB, org.nr 559058-0089 (nedan ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma som hålls genom enbart poströstning tisdagen den 5 april 2022. Styrelsen har i enlighet med lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att aktieägarna inte har möjlighet att närvara vid stämman personligen eller genom ombud.

Handlingar

Doktorse Nordic AB – Kallelse till årsstämma

Doktorse Nordic AB – Villkor för teckningsoptioner

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

 

Kallelse till Extra bolagsstämma 2021-12-29

Aktieägarna i Doktorse Nordic AB, org.nr 559058-0089 (nedan ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma som hålls genom enbart poströstning onsdagen den 29 december 2021. Styrelsen har i enlighet med 20-26 §§ Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att aktieägarna inte har möjlighet att närvara vid stämman personligen eller genom ombud.

Handlingar

Doktorse Nordic AB – Kallelse till extra bolagsstämma

Formulär för poströstning

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Fullmaktsformulär

 

Kallelse till Extra bolagsstämma 2021-10-20

Aktieägarna i Doktorse Nordic AB, org.nr 559058-0089 (nedan ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma som hålls genom enbart poströstning onsdagen den 20 oktober 2021. Styrelsen har i enlighet med 20-26 §§ Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att aktieägarna inte har möjlighet att närvara vid stämman personligen eller genom ombud.

Handlingar

Doktorse Nordic AB – Kallelse till extra bolagsstämma

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

 

Kallelse till Årsstämma 2021-06-30

Aktieägarna i Doktorse Nordic AB, org.nr 559058-0089, kallas härmed till årsstämma som hålls genom enbart poströstning onsdagen den 30 juni 2021 kl. 10.00. Styrelsen har i enlighet med 20-26 §§ Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att aktieägarna inte har möjlighet att närvara vid stämman personligen eller genom ombud.

Handlingar

Doktorse Nordic AB – Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Årsredovisning Doktorse Nordic AB 2020

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

 

Kallelse till Extra bolagsstämma 2021-05-19

Aktieägarna i Doktorse Nordic AB, org.nr 559058-0089 (nedan ”Bolaget”), kallas här- med till extra bolagsstämma som hålls genom poströstning onsdagen den 19 maj 2021 kl. 10:00. Styrelsen har i enlighet med 20-26 §§ Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att aktieägarna inte har möjlighet att närvara vid stämman personligen eller genom ombud.

 

Kallelse till Extra bolagsstämma 2021-01-08

Aktieägarna i Doktorse Nordic AB, org.nr 559058-0089 (nedan ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma som hålls genom poströstning fredagen den 8 januari 2021 kl. 10:00. Styrelsen har i enlighet med 20-26 §§ Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att aktieägarna inte har möjlighet att närvara vid stämman personligen eller genom ombud.

 
Handlingar
 
Kallelse till bolagsstämma

Formulär för poströstning

Pressrelease

 

Kallelse till Extra bolagsstämma 2020-11-20

Aktieägarna i Doktorse Nordic AB, org.nr 559058-0089 (nedan ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma som hålls genom poströstning fredagen den 20 november 2020 kl. 10.00. Styrelsen har i enlighet med 20-26 §§ Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att aktieägarna inte har möjlighet att närvara vid stämman personligen eller genom ombud.

Information med anledning av coronaviruset (Covid-19)

Styrelsens beslut att genomföra stämman med endast poströstning och utan fysisk närvaro ska ses mot bakgrund av den rådande smittspridningen av coronaviruset. Styrelsen och ledningen vill dock gärna ta detta tillfälle att presentera Bolagets utveckling och vill därför erbjuda samtliga aktieägare att efter stämmans genomförande delta vid en presentation av VD Martin Lindman och CFO Martin Sellman via videolänk. Aktieägare som är intresserade av att delta i denna presentation måste anmäla sig genom att skicka sin epostadress till investerare@doktor.se i ett e-mail med texten Anmälan Bolagspresentation i ämnesraden senast den 18 november 2020.

Handlingar

 
Handlingar enligt ABL

Extrastämma Doktorse Nordic AB 2020-11-20 – Förslag till beslut

Doktorse Nordic AB – Kallelse till extra bolagsstämma

Doktorse Nordic AB – Formulär för poströstning

 

  • Öppet alla dagar i veckan
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med