Doktor.se

Få hjälp att hantera ångest med digital behandling

26 November, 2021 ・ 5 min

Många som har ångest väntar alltför länge med att söka vård. Genom Doktor.se kan du snabbt och smidigt få hjälp med många typer av svårigheter kopplade till ångest. Jonathan Namini är psykolog på Doktor.se och berättar mer om hur det går till.

Vilken typ av ångest kan ni hjälpa till med?

Begreppet ångest är väldigt brett och kan ge olika uttryck i vardagen. Vid ett digitalt psykologbesök kan du få hjälp med väldigt många olika svårigheter kopplade till ångest, så som

 • Panikattacker, plötsliga attacker av ångest

 • Prestationsångest, ångest kopplad till att prestera på arbete eller i studier

 • Generaliserad ångest, som innebär besvära av mycket av oro i vardagen

 • Besvär av att fastna i ”Tänk om” situationer

 • Olika former av beroenden, shoppingberoende, spelberoende, alkoholberoende etc

 • Social ångest som kan uppstå såväl i kassan i matbutiken som under den viktiga presentationen framför publik

 • Fobier i alla dess former – mot hundar, flygplan, sprutor, blod med mera

 • Krisreaktioner i samband med anhörigs bortgång, förlust av jobb eller jobbiga beslut som påverkar vardagen

 • Ångest kopplat till att ta dig ur svåra förhållanden

 • Separationsångest, som är en vanlig orsak till att förhållanden upphör

 • Hjälp efter väldigt obehagliga och traumatiska händelser, som sexuella övergrepp, olyckor och fysisk eller psykisk misshandel

 • Tvångstankar, det vill säga påträngande jobbiga tankar som får dig att känna dig obekväm och främmande till dig själv

 • Problem med att fastna i mycket tankar när du ska somna.

Vi skulle kunna fortsätta lista situationer där ångest ställer till det för oss, men det viktigaste är att det finns god hjälp med gott vetenskapligt stöd för att hantera ångest. Är du osäker om vi kan hjälpa dig med just det du känner – ta kontakt med en psykolog för en första bedömning. Livet med ångest begränsar oss väldigt mycket och många drar sig från att söka hjälp.

Går det att bli bättre av en digital psykologbehandling? 

Forskning har visat att det fungerar lika bra att träffa en psykolog digitalt via video som på en fysisk mottagning när det gäller mild eller måttlig ångest och oro. Studier har visat att effekten kan jämföras med behandling i fysisk format, oavsett om den fysiska kontakten sker i grupp eller individuellt.

Våra patienter brukar uppleva att det underlättar mycket med videobesök eftersom det gör det möjligt att själv välja en plats som känns trygg, och en tid som fungerar med ens eget livspussel. Steget att våga ta kontakt med psykolog, något som fortfarande kan kännas tabubelagt, blir också mindre och rätt hjälp kan sättas in snabbare.

Kan du ge exempel på effekt som behandlingen kan ge? 

Ångest brukar göra att vardagslivet blir svårare på olika sätt. För en del är det bara specifika situationer som påverkas medan för andra kan ångest förändra hela vardagen. Många bär sin ångest inom sig och vågar inte berätta för andra. Det är inte alls ovanligt med personer som går många år, så långt som uppemot 10-15 år, utan att söka hjälp eller ens prata om det med sin närmsta vän. Därför kan effekterna av psykologisk behandling bli väldigt stora.

Efter genomförd behandling kan den som besväras av social ångest ofta ha lättare att prata inför andra och genomföra dagliga ärenden där sociala interaktioner sker. Personer som har tvångstankar kan lära sig hantera tankarna och märka att tvångstankar slutar dyka upp i huvudet lika ofta om ens alls. För dem som genomgått någon traumatisk händelse påverkas livet mycket. Det är inte ovanligt med mardrömmar, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, svårigheter att känna glädje, minnesbilder, minskad sexlust, svårigheter med fysisk beröring, plötsliga attacker av ångest även i situationer som inte är direkt kopplade till det traumatiska. Många av dessa symtom försvinner helt efter genomförd behandling. Sammanfattningsvis kan en psykologisk behandling ge tid och energi att fokusera på det som är viktigt för en, göra vardagen lättare och öka livskvalitén väsentligt.

Hur går behandlingen till?

All kontakt med våra psykologer sker via appen. Inledningsvis kommer du och psykologen genomföra några bedömningssamtal, vanligtvis ett till tre samtal. Psykologen kommer då att ställa frågor, både kring det du besväras av och sådant som inte direkt är kopplat till det du söker för – detta för att förstå dig bättre och kunna ge dig rätt vård och insatser. Det händer ofta att personer söker för ett besvär, men att orsaken till besväret kan vara något annat. Därför är det viktigt att genomföra dessa bedömningssamtal och låta det ta tid. Risken är annars att du får felaktig vård och därmed utebliven effekt.

Efter genomförd bedömning får du återkoppling på vad dina besvär kan bero på och vad för behandlingsinsatser som rekommenderas utifrån ditt behov. De flesta går sedan vidare till nästa steg och genomför en psykologisk behandling. En mindre del hänvisas till fysisk vård med en tydlig motivering kring varför. Det är aldrig på grund av att vi inte vill hjälpa dig, utan för att du ska få rätt hjälp, stöd och insatser.

Om det resulterat i en behandling hos oss kommer du och psykologen tillsammans boka in fler samtal allteftersom, ibland med tätare intervall och ibland med längre tidsintervall. Vanligtvis träffas vi en gång i veckan. Du träffar alltid samma psykolog, men om det av någon anledning inte känns rätt med just den psykologen kan du alltid be om att få byta.

Hur gör jag om jag vill prova? 

 1. Logga in säkert med BankID.

 2. I appen finns olika alternativ för psykisk ohälsa, välj det alternativ som du själv tycker passar bäst in på dina besvär.

 3. Du kommer få några frågor att svara på om ditt aktuella hälsotillstånd.

 4. Efter det kommer du till vår vårdpersonal som gör en första bedömning ifall du bedöms tillhöra rätt vårdnivå och bokar in dig till psykolog.

 5. Besöket med psykolog genomförs. Psykologen ringer upp dig via appen enligt avtalad tid. Under de första besöken genomförs en bedömning och efter genomförd bedömning förs ett samtal kring behandlingsalternativen som är aktuella för just dig.

 6. Du betalar vanlig patientavgift för varje psykologbesök som du genomför. Avgiften är 100 kr förutom i region Skåne där avgiften är 200 kr. Frikort gäller.

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Få hälsotips och forskningsrön – direkt i din inkorg. Allt innehåll är skrivet av medicinjournalister, och granskat av våra läkare.

Genom att ange din e-post godkänner du våra villkor och sekretesspolicy, samt att ta emot e-post som innehåller marknadsföring från Doktor.se.
26 November, 2021