Långvarig nedstämdhet kan vara dystymi

Dystymi
Dystymi liknar en depression, men ger mildare symtom som håller i sig under längre tid. Eftersom tillståndet är så långvarig får det ändå stora konsekvenser för den som drabbats. Därför finns all anledning att söka hjälp och få behandling.

Dystymi är inte lika känt som depression, och ger inte heller lika tydliga symtom. Typiska tecken är att känna sig håglös, ur form, sorgsen och trött. Det är vanligt att dra sig undan från sociala sammanhang och få svårare att ta sig för saker i vardagen. Låg självkänsla och negativa tankar om tillvaron och om sig själv kan också vara tecken på dystymi. Att symtomen är långvariga, pågått i minst två år, och lite mer diffusa än vid en depression kan göra att det tar längre tid att komma sig för att söka hjälp och få behandling.

Fysisk aktivitet och normal dygnsrytm kan hjälpa

Det finns många saker du kan göra själv som kan minska känslan av nedstämdhet. Mycket handlar om att hålla goda vardagsrutiner, inte minst att upprätthålla en normal dygnsrytm och att äta regelbundet. Motion är mycket effektivt för att minska nedstämdhet, både att träna kondition och styrka. Det hjälper också att inte ge efter för viljan att isolera sig, utan i stället se till att träffa andra människor och fortsätta medverka i sociala sammanhang. Däremot är det bäst att vara måttlig med, eller helt avstå från, alkohol och att inte använda narkotika.

Då bör du söka hjälp

Om du tror att du lider av dystymi bör du söka vård. Det finns behandling att få som kan göra att du mår bättre. Sök hjälp om du känner dig nedstämd på ett sätt som gör att din vardag påverkas, eller om du har haft en depressionskänsla länge och inte blir bättre.

Du kan kontakta oss på Doktor.se för att få hjälp vid dystymi. Hos oss arbetar erfarna psykologer och läkare som kan bedöma dina symtom och ge behandling. Öppna appen

Läs mer om dystymi här.

Vill du få vårt nyhetsbrev?

  • Öppet alla dagar i veckan
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med