Nya fall av mässling i Stockholm

Vaccin mot mässling ges i två doser för långvarigt skydd.
De senaste veckorna har tre fall av mässling upptäckts i Stockholm. I samtliga fall finns en koppling till utlandsresor. Personerna har varit ovaccinerade eller haft otillräckligt skydd mot sjukdomen. I Europa har antalet fall av mässling ökat kraftigt de senaste åren.

I april konstaterades fall av mässling i Stockholm och Göteborg, vilket ledde till att ett 50-tal barn akutvaccinerades för att skyddas mot smitta. Nu rapporterar region Stockholm om tre nya fall. Liksom tidigare gäller det personer som direkt eller indirekt smittats utomlands. Smittspårning pågår för att begränsa spridningen.

Viktigt att se över vaccination inför resor

Eftersom antalet fall av mässling ökat i världen de senaste åren är det viktigt att se över sitt skydd mot sjukdomen inför resor. Det gäller särskilt vid resor till sydöstra Europa eller utanför EU. Mässling är mycket smittsamt, och kan ge upphov till allvarlig sjukdom och bestående men. I Sverige är sjukdomen ovanlig eftersom vaccin ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Mässlingvaccin ingår i en kombination av flera vaccin i samma injektion (mässling, påssjuka och röda hund). Vaccinet är mycket effektivt – redan en dos ger över 90 procents skydd och efter två doser har 97-99 procent av de vaccinerade ett långvarigt skydd mot alla tre sjukdomarna.

Läs mer:

Artikel om mässlingfallen i våras

Faktatexter om mässling och mässlingvaccin

 

 

Vill du få vårt nyhetsbrev?

  • Öppet alla dagar i veckan
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med