Back to Doktor.se

Doktor.se

Rimbo BVC

Stöd, råd och vård på Köpmannagatan 11

 

Välkommen till Doktor.se Rimbo BVC

Rimbo BVC

På Rimbo BVC finns vi från ditt barns första dag. Hos oss jobbar kunniga BHV-sköterskor som du kan förlita dig på.

Vårt utbud:

 • Amningsrådgivning
 • Rådgivning vid sjuka barn
 • Hembesök efter födsel och efter behov
 • Tillväxtmätningar
 • Besök för att se på utvecklingen
 • Hälsosamtal
 • Kostrådgivning
 • Syn- och hörselkontroller
 • Vaccinationer
 • Regelbundna läkarbesök och sedan efter behov
 • Kontakt med barnpsykolog, ortoptist, logoped, sjukgymnast, tandsköterska
 • Föräldragrupper
 • HLR-utbildning
 • Pappagrupper
 • Spädbarnsmassage
 • Familjerådgivning
 • Rökstoppsrådgivning
 • Bus & Lek
PÅ UPPDRAG AV REGION STOCKHOLM
Vi samarbetar med