Coronavaccin – vaccin mot covid-19

De flesta i befolkningen har nu ett bra skydd mot covid-19, och behöver inte längre vaccinera sig. Samtidigt kommer nya varianter av viruset, och spridningen av covid-19 fortsätter. Det gör att en del grupper fortfarande rekommenderas att vaccinera sig, till exempel de som är över 50 år, eller har en underliggande sjukdom som ökar risken att bli allvarligt sjuk.

Doktor.se erbjuder kostnadsfri vaccinering mot covid-19 på våra vårdcentraler. Vaccineringen sker enligt nationella rekommendationer och är kostnadsfri.

Hur går vaccinationen till?

Vaccinet ges i form av en spruta i överarmen. Efter att du fått sprutan kommer du få stanna kvar i 15 minuter för att se att du mår bra.

Här är några saker du kan tänka på inför din vaccination:

  • Ha med dig legitimation.
  • Ha gärna kläder som gör det lätt att komma åt överarmen.

Hur fungerar kroppens försvar mot virus?

En patogen är något som kan framkalla sjukdom, till exempel bakterier och virus. Kroppens första försvar mot smitta är våra fysiska barriärer i form av hud och slemhinnor. Om ett virus eller en annan smitta tar sig förbi första försvaret in i kroppen kommer vårt immunförsvar att triggas, attackera och oskadliggöra smittämnet. I ett nästa steg kan kroppen bilda antikroppar som ett långsiktigt skydd mot att bli sjuk av samma sak igen. I vissa fall, till exempel mot barnsjukdomar som vattkoppor, blir skyddet livslångt. I andra fall är vi skyddade under en kortare tid.

Varje patogen består av flera delar, som ofta är unika för just denna smitta. Den del av smittämnet som kroppen bildar antikroppar mot kallas för antigen. Att bilda antikroppar är en viktig del av vårt immunförsvar. Antikropparna kan liknas vid en specialstyrka tränad i att känna igen specifika fiender vi tidigare mött, för att omedelbart kunna försvara oss och undvika sjukdom.

När kroppen stöter på en ny smitta som covid-19 finns inga specifika antikroppar, vilket gör att viruset hinner föröka sig i kroppen och orsaka sjukdom.

Hur fungerar vaccin?

Vaccin är ett sätt att framkalla skydd mot en sjukdom utan att behöva genomleva den. Det är ett mycket effektivt sätt att skapa bättre hälsa i en befolkning. Ett vaccin består av en försvagad (attenuerad) eller inaktiv del av ett smittämne, och innehåller tillräckligt av den del (antigen) som behövs för att producera antikroppar. Det gör att smittämnet kan visas upp utan att skapa sjukdom, men ändå trigga immunförsvaret att bilda specifika antikroppar.

Nyare former av vaccin består av utvalda delar av virusets genetiska material, så kallade DNA-vaccin eller RNA-vaccin. Det är som att ge kroppen ett recept på att själv tillverka ett utvalt antigen, för att sedan kunna producera antikroppar mot detta antigen.

Vissa vaccin kräver flera doser för att ge tillräckligt skydd, med veckor eller månader mellan doserna. Efter vaccinationen finns ett skydd som gör det mindre sannolikt att få sjukdomen.

Hur fungerar vaccin mot covid-19?

Forskningen kring vaccin mot covid-19 är till största delen inriktad på att skapa en reaktion i immunförsvaret mot hela eller delar av ett protein känt som spike (S) som finns på ytan på SARS-CoV-2. Det gör att kroppen kommer att producera antikroppar och ett T-cellsförsvar som ger skydd mot covid-19.

De vaccin mot covid-19 som är godkända och används i Sverige fungerar på detta sätt, genom att skapa en reaktion mot Sars-CoV-2 spike-proteinet.

Vaccin mot covid-19, vilka biverkningar har rapporterats?

Efter vaccinationen kan det komma rodnad, klåda och ömhet på injektionsstället. En del kan även bli trötta, få kortvarig feber, huvudvärk eller muskelvärk. Symtomen är i regel milda och går över inom några dagar. Den här typen av reaktion är vanligt förekommande även vid andra vaccinationer, till exempel mot årlig influensa eller TBE. De är förväntade och ofarliga. I studier har det förekommit ett litet antal fall av överkänslighetsreaktioner.

Kan jag få ett intyg på min covid-19 vaccination?

E-hälsomyndigheten utfärdar intyg för vaccination, så kallat covidbevis, ibland kallat coronapass.

När du vaccinerat dig rapporteras din vaccination in till det Nationella vaccinationsregistret NVR hos Folkhälsomyndigheten. Det tar några dagar upp till en vecka efter att du vaccinerat dig innan informationen finns tillgänglig i registret så du kan hämta ut ditt vaccinationsbevis.

Senast granskad: 2023-03-06
Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Granskare: Filip Saxena, medicinsk chef - Doktor.se
  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med