Coronavaccin – vaccin mot covid-19

Nu har vaccinering mot covid-19 påbörjats på alla vårdcentraler hos Doktor.se samt på flera av våra mottagningar för massvaccination runt om i landet. Vaccineringen sker enligt nationella rekommendationer vad gäller turordning och är kostnadsfri för alla.
Vaccination mot covid-19 1177 Vårdguiden.

För den vaccination som pågår på våra vårdcentraler kan du läsa på respektive mottagnings hemsida.Gällande massvaccination i Fas 4 där Doktor.se har uppdrag kan du läsa mer nedan.

Doktor.se erbjuder även vaccination av allmänheten (fas 4) på uppdrag av Region Dalarna, Region Skåne och Region Stockholm. Du kan läsa mer om hur du bokar tid till dessa nedan.

Mer information om Vaccination Fas 4:

Covid-19 Vaccination Region Dalarna

Covid-19 Vaccination Region Skåne

Covid-19 Vaccination Region Stockholm

Hur går vaccinationen till?

Vaccinet ges i form av en spruta i överarmen.  Du kommer att få två doser vid olika tillfällen med några veckors mellanrum. Du får reda på när det kommer vara dags för andra dosen på plats när du får första dosen.

Här är några saker du kan tänka på inför din vaccination:

 • Ha med dig legitimation.
 • Bär munskydd vid vaccinationstillfället.
 • Ha gärna kläder som gör det lätt att komma åt överarmen.

Fyll i hälsodeklarationen som du fick med ditt bokningsbrev och ta med dig den. Om du skulle ha glömt finns nya att fylla i på plats.

Vilka vaccin mot covid-19 finns det?

I nuläget finns godkända vaccin från dessa företag:

 • Pfizer/Biontech
 • Moderna
 • AstraZeneca/University of Oxford

 

Kan jag välja vilket vaccin mot covid-19 jag vill ha?

Nej, du kan inte själv välja vaccin, utan kommer att erbjudas det som finns tillgängligt när det blir din tur att vaccineras. Det finns en begränsad tillgång på olika vacciner, och våra vårdcentraler använder liksom alla andra det vaccin som vi blir tilldelade från regionen.

Kommer det fler vaccin mot covid-19?

Enligt världshälsoorganisationen WHO finns över 150 vaccinkandidater under utveckling i laboratoriemiljö (preklinik) och drygt 50 olika vaccin som testas på människor i kliniska prövningar. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ger fortlöpande rådgivning till de företag och organisationer som utvecklar vaccin.

För närvarande utvärderar EMA vaccin från tre företag:

 • Novavax CZ AS, utvärdering av data inledd, så kallad ”rolling review”
 • CureVac AG, utvärdering av data inledd, så kallad ”rolling review”
 • Russia´s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, utvärdering av data inledd, så kallad “rolling review”.

Hur fungerar kroppens försvar mot virus?

En patogen är något som kan framkalla sjukdom, till exempel bakterier och virus. Kroppens första försvar mot smitta är våra fysiska barriärer i form av hud och slemhinnor. Om ett virus eller en annan smitta tar sig förbi första försvaret in i kroppen kommer vårt immunförsvar att triggas, attackera och oskadliggöra smittämnet. I ett nästa steg kan kroppen bilda antikroppar som ett långsiktigt skydd mot att bli sjuk av samma sak igen. I vissa fall, till exempel mot barnsjukdomar som vattkoppor, blir skyddet livslångt. I andra fall är vi skyddade under en kortare tid.

Varje patogen består av flera delar, som ofta är unika för just denna smitta. Den del av smittämnet som kroppen bildar antikroppar mot kallas för antigen. Att bilda antikroppar är en viktig del av vårt immunförsvar. Antikropparna kan liknas vid en specialstyrka tränad i att känna igen specifika fiender vi tidigare mött, för att omedelbart kunna försvara oss och undvika sjukdom.

När kroppen stöter på en ny smitta som covid-19 finns inga specifika antikroppar, vilket gör att viruset hinner föröka sig i kroppen och orsaka sjukdom.

Hur fungerar vaccin?

Vaccin är ett sätt att framkalla skydd mot en sjukdom utan att behöva genomleva den. Det är ett mycket effektivt sätt att skapa bättre hälsa i en befolkning. Ett vaccin består av en försvagad (attenuerad) eller inaktiv del av ett smittämne, och innehåller tillräckligt av den del (antigen) som behövs för att producera antikroppar. Det gör att smittämnet kan visas upp utan att skapa sjukdom, men ändå trigga immunförsvaret att bilda specifika antikroppar.

Nyare former av vaccin består av utvalda delar av virusets genetiska material, så kallade DNA-vaccin eller RNA-vaccin. Det är som att ge kroppen ett recept på att själv tillverka ett utvalt antigen, för att sedan kunna producera antikroppar mot detta antigen.

Vissa vaccin kräver flera doser för att ge tillräckligt skydd, med veckor eller månader mellan doserna. Efter vaccinationen finns ett skydd som gör det mindre sannolikt att få sjukdomen.

Hur fungerar vaccin mot covid-19?

Forskningen kring vaccin mot covid-19 är till största delen inriktad på att skapa en reaktion i immunförsvaret mot hela eller delar av ett protein känt som spike (S) som finns på ytan på SARS-CoV-2. Det gör att kroppen kommer att producera antikroppar och ett T-cellsförsvar som ger skydd mot covid-19.

De fyra vaccin mot covid-19 som är godkända fungerar på detta sätt, genom att skapa en reaktion mot Sars-CoV-2 spike-proteinet.

Vaccin mot covid-19, vilka biverkningar har rapporterats?

Efter vaccinationen kan det komma rodnad, klåda och ömhet på injektionsstället. En del kan även bli trötta, få kortvarig feber, huvudvärk eller muskelvärk. Symtomen är i regel milda och går över inom några dagar. Den här typen av reaktion är vanligt förekommande även vid andra vaccinationer, till exempel mot årlig influensa eller TBE. De är förväntade och ofarliga. I studier har det förekommit ett litet antal fall av överkänslighetsreaktioner.

Vaccinera dig mot covid-19

Det är regionerna som har ansvaret för att vaccinera. Vaccin mot covid-19 är gratis för alla. Personer under 18 år och gravida kommer dock inte erbjudas vaccin i nuläget. De med störst risk för allvarlig sjukdom får vaccin först.

Ska jag vaccinera mig även om jag har antikroppar?

Ja, Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccin även för de som haft covid-19 inklusive de som redan har antikroppar.

Vilka får coronavaccin först?

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en plan för hur vaccineringen kommer att ske. Vaccineringen sker i fyra faser, och inom varje fas sker prioriteringar där de som har störst risk för att dö eller bli allvarligt sjuka i covid-19 får vaccin först:

Fas 1 – pågår

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre samt personer som har hemtjänst
 • Personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård samt personal på särskilda boenden eller personal som jobbar med hemtjänst.
 • Vuxna som lever nära någon som har hemtjänst.

Fas 2 – pågår

Personer som

 • är äldre än 65 år
 • har genomgått organ- eller benmärgstransplantation och de som bor i dessa hushåll
 • har dialysbehandling och de som bor i dessa hushåll
 • är över 18 år och har stöd enligt LSS eller beslut om assistans enligt socialförsäkringsbalken
 • arbetar med vård och omsorg för dessa personer.

Fas 3 – Inledd i hela Sverige

Personer som

 • är 60–64 år och har ökad risk för allvarlig covid-19
 • är 60–64 år
 • är 18–59 år och har ökad risk för allvarlig covid-19
 • har tillstånd som gör det svårt för dem att följa smittskyddsråden.

Fas 4 – Inledd i delar av Sverige

Alla andra personer över 18 år.

Kan jag få ett intyg på min covid-19 vaccination?

När du vaccinerat dig rapporterar vi in din vaccination till det Nationella vaccinationsregistret NVR hos Folkhälsomyndigheten. E-hälsomyndigheten håller på att ta fram ett intyg för vaccination, ett så kallat ”coronapass”. Doktor.se kan inte utfärda ett intyg. Intyget ska enligt e-hälsomyndigheten lanseras i slutet av juni eller början av juli. Du kan läsa kan läsa mer om intyget på E-hälsomyndighetens hemsida genom att klicka här. Observera att det inte går att få några intyg i dagsläget.

Senast uppdaterad: 2021-06-07
Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Granskare: Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
 • Öppet dygnet runt
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med