Coronavaccin – vaccin mot covid-19

Nu har vaccinering mot covid-19 påbörjats. Vaccineringen sker enligt en prioriteringsordning och är kostnadsfri för alla. I nuläget finns två godkända vaccin mot covid-19 och effekten är likvärdig. Ytterligare vaccin mot covid-19 utvärderas just nu av EU inför eventuellt godkännande.

Kommer det fler vaccin mot covid-19?

Enligt världshälsoorganisationen WHO finns över 150 vaccinkandidater under utveckling i laboratoriemiljö (preklinik) och drygt 50 olika vaccin som testas på människor i kliniska prövningar. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ger fortlöpande rådgivning till de företag och organisationer som utvecklar vaccin.

I nuläget finns två godkända vaccin, ett från Pfizer/Biontech och ett från Moderna. I tillägg utvärderar EMA för närvarande vaccin från två företag:

  • AstraZeneca/University of Oxford, ansökan om godkännande inlämnad.
  • Janssen-Cilag, utvärdering av data inledd, så kallad ”rolling review”.

Ryssland och Storbritannien inledde sina vaccinationsprogram i början av december, och USA har också inlett vaccinering. Ryssland använder inhemskt vaccin (ännu inte formellt godkänt), medan Storbritannien och USA använder vaccin från Pfizer/Biontech.

Hur fungerar kroppens försvar mot virus?

En patogen är något som kan framkalla sjukdom, till exempel bakterier och virus. Kroppens första försvar mot smitta är våra fysiska barriärer i form av hud och slemhinnor. Om ett virus eller en annan smitta tar sig förbi första försvaret in i kroppen kommer vårt immunförsvar att triggas, attackera och oskadliggöra smittämnet. I ett nästa steg kan kroppen bilda antikroppar som ett långsiktigt skydd mot att bli sjuk av samma sak igen. I vissa fall, till exempel mot barnsjukdomar som vattkoppor, blir skyddet livslångt. I andra fall är vi skyddade under en kortare tid.

Varje patogen består av flera delar, som ofta är unika för just denna smitta. Den del av smittämnet som kroppen bildar antikroppar mot kallas för antigen. Att bilda antikroppar är en viktig del av vårt immunförsvar. Antikropparna kan liknas vid en specialstyrka tränad i att känna igen specifika fiender vi tidigare mött, för att omedelbart kunna försvara oss och undvika sjukdom.

När kroppen stöter på en ny smitta som covid-19 finns inga specifika antikroppar, vilket gör att viruset hinner föröka sig i kroppen och orsaka sjukdom.

Hur fungerar vaccin?

Vaccin är ett sätt att framkalla skydd mot en sjukdom utan att behöva genomleva den. Det är ett mycket effektivt sätt att skapa bättre hälsa i en befolkning. Ett vaccin består av en försvagad (attenuerad) eller inaktiv del av ett smittämne, och innehåller tillräckligt av den del (antigen) som behövs för att producera antikroppar. Det gör att smittämnet kan visas upp utan att skapa sjukdom, men ändå trigga immunförsvaret att bilda specifika antikroppar.

Nyare former av vaccin består av utvalda delar av virusets genetiska material, så kallade DNA-vaccin eller RNA-vaccin. Det är som att ge kroppen ett recept på att själv tillverka ett utvalt antigen, för att sedan kunna producera antikroppar mot detta antigen.

Vissa vaccin kräver flera doser för att ge tillräckligt skydd, med veckor eller månader mellan doserna. Efter vaccinationen finns ett skydd som gör det mindre sannolikt att få sjukdomen.

Hur fungerar vaccin mot covid-19?

Forskningen kring vaccin mot covid-19 är till största delen inriktad på att skapa en reaktion i immunförsvaret mot hela eller delar av ett protein känt som spike (S) som finns på ytan på SARS-CoV-2. Det gör att kroppen kommer att producera antikroppar och ett T-cellsförsvar som ger skydd mot covid-19.

Vaccinera dig mot covid-19

Det är regionerna som har ansvaret för att vaccinera. Det finns beslut att vaccin mot covid-19 kommer att vara gratis för alla, och det finns också planer för i vilken ordning vaccineringen kommer ske. De med störst risk för allvarlig sjukdom kommer att skyddas i första hand.

Vilka får coronavaccin först?

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en plan för hur vaccineringen kommer att ske. En viktig del i planen är att skydda de personer som har störst risk för att dö eller bli allvarligt sjuka i covid-19. Därför kommer dessa grupper att vaccineras först:

Grupp 1: Personer som bor på särskilda boenden för äldre samt personer som har hemtjänst.
Grupp 2: Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård eller övrig omsorgspersonal som riskerar att smitta personer i gruppen ovan.
Grupp 3: Vuxna som lever med personer som tillhör grupp 1.

I andra steget kommer dessa grupper att vaccineras:

  • Personer som är äldre än 70 år.
  • Personer som har riskfaktorer.
  • Övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

I steget därefter kommer övriga personer i åldern 19–69 år att få tillgång till vaccin.

För närvarande pågår ett intensivt arbete inom vård och myndigheter för att kunna utföra vaccinationer i stor skala.

Senast uppdaterad: 2021-01-14
Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Granskare: Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med