IKBT – internetbaserad kognitiv beteendeterapi

Vid IKBT sker din psykologiska behandling online via ett strukturerat program utifrån den problematik du har. Behandlingen är textbaserad med inslag av ljud, filmer och bilder. Metoden passar och ger effektiv hjälp vid milda till måttliga tillstånd, till exempel vid stressproblem, olika former av ångest eller vid depression.

Vad är IKBT?

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi, IKBT, är en variant av KBT som sker online via ett strukturerat program. I den här formen har du mindre kontakt med din behandlande psykolog än i vanlig terapi. Metoden är särskilt lämplig vid milda till måttliga symtom. 

Behandlingen utformas utifrån den problematik du har. Programmet är textbaserad, med inslag av ljud, filmer och bilder. Du får under behandlingens gång skriftlig feedback från din psykolog, vanligtvis en gång i veckan. IKBT har mycket god evidens och resultaten är oftast minst lika bra som traditionell, fysisk behandling eller videosamtal.

För vem passar IKBT?

Metoden passar bra för dig med milda till måttliga symptom, och har i studier visat sig ha god evidens vid bland annat: 

En viktig förutsättning är att du är motiverad att göra behandlingen eftersom det ingår ett stort mått av eget ansvar. Om dina problem är allvarligare, mer komplexa eller väldigt långvariga rekommenderas inte IKBT i första hand. Är du det minsta osäker om IKBT är något för dig, prata med din psykolog vid ett kartläggande samtal. Tillsammans kommer ni kunna se om IKBT, videosamtal eller någon annan behandlingsform passar just dig bäst.

Hur går behandlingen till?

Först har du ett bedömningssamtal med en psykolog för att se om IKBT är lämpligt för dig. Om ni kommer överens om att det kan passa tilldelas du ett program.

Programmet består av olika avsnitt, oftast ett avsnitt i veckan. Vanligtvis består en behandling av 7-10 avsnitt. Varje avsnitt syftar till att ge nya kunskaper och insikter och det ingår en del övningar.

Du loggar in med BankID för att få tillgång till din behandling. Det vanligaste är att du får ett avsnitt i veckan, och ett avsnitt tar 30–60 minuter att gå igenom. Du  rekommenderas att sitta avskilt och ostört när du genomför behandlingen. Avsnitten innehåller mest text men även video, bilder och ljud är inslag som du blir bekant med i programmet. Till exempel så kan andningsövningar ingå. Du kommer också göra en del anteckningar och reflektioner, som du och din psykolog kan se. En gång varje vecka får du feedback från din psykolog. Programmet bygger på att du och din psykolog är aktiva. Om du inte är aktiv i programmet avslutas det.

Vad kostar det?

IKBT på Doktor.se kostar 250kr per gång du får feedback från din psykolog, vanligtvis sker detta en gång per vecka. Frikort gäller.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig

Om du lider av psykisk ohälsa, jobbiga tankar eller känslor kan du ta ett första kartläggande samtal med en psykolog. Ni ser då om IKBT skulle kunna vara lämpligt för dig. Doktor.se erbjuder IKBT över hela Sverige, med undantag för patienter skrivna i Region Skåne och Region Sörmland. Om du mår så dåligt att du behöver akut hjälp, eller har självmordstankar, ska du söka akut på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.

Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Publicerat datum: 2022-08-26
Granskare: Jesper Grahn, leg psykolog - Doktor.se
Senast granskad: 2022-10-11
  • Öppet alla dagar i veckan
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med