Lewy body demens

Lewy body demens påminner om både Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Det är en sjukdom som oftare drabbar män från pensionsåldern och uppåt, och har ett ganska långsamt förlopp. Sjukdomen kallas också för Lewykroppsdemens eller Lewy body sjukdom (LBD), vilket är ett mer rättvisande ord eftersom symtombilden är mer mångfacetterad. 

Orsaker till Lewy body demens

Sjukdomen beror på att det har bildats Lewy bodies eller lewykroppar, små runda inkapslingar av proteinet alfasynuklein. De hittades först i hjärnan, men senare forskning kunde visa att de inte bara finns i hjärnan, utan kan finnas i hela nervsystemet, som då blir påverkat och skadat.

Orsaken till att dessa förändringar uppstår är inte klarlagd. Personer med Lewy body demens har både lewykroppar och de plack i hjärnan som förknippas med Alzheimers sjukdom. 

Lewykroppar finns också hos personer med Parkinsons sjukdom. Många personer med Parkinson utvecklar senare demens som liknar Lewy body demens.

Symtom på Lewy body sjukdom

Lewy body sjukdom ger symtom som kan vara mycket varierande. Vissa dagar är tillståndet bättre, andra sämre. Här är exempel på symtom:

 • Synhallucinationer. Innebär att se saker som inte finns. Är ofta ett tidigt symtom, och kan återkomma. Det kan vara former, djur eller människor, ofta välgestaltade och detaljerade, men svarar oftast inte på tilltal och kan till exempel sakna ansikten. Hörselhallucinationer, lukthallucinationer och taktila hallucinationer (att det känns som någon rör vid en) kan också förekomma men är mer ovanligt. Det är vanligt att ha insikt om att hallucinationerna inte är verkliga och därför inte berätta om dem, inte ens för sina närmaste.
 • Påverkad rörelseförmåga. Till exempel muskelstelhet och långsammare rörelser. Skakningar förekommer men är ovanligare. Med tiden kan symtomen påminna mer och mer om Parkinson, med till exempel framåtlutad gång, små steg, försämrad ansiktsmimik, svårigheter att svälja och försvagad röst. 
 • Svårt med avståndsbedömning. Det kan bli svårare med rumsuppfattningen och att bedöma avstånd, vilket ger svårigheter med vardagshandlingar som att hälla vatten i ett glas eller sätta sig på en stol. Det är också vanligt med fallolyckor och att gå in i saker. 
 • Svårigheter att reglera kroppsliga funktioner. Det autonoma nervsystemet påverkas ofta, vilket ger svårigheter att reglera en rad kroppsliga funktioner som normalt styrs automatiskt. Det kan leda till blodtrycksfall på grund av svårigheter att reglera blodtrycket om du ställer dig upp. Yrsel, inkontinens och problem med mage och tarm är andra exempel. 
 • Problem med minne och koncentration. Sjukdomen gör det svårare att tänka, minnas saker och uppfatta omgivningen på liknande sätt som vid Alzheimers sjukdom. Dessa symtom kommer oftast senare vid Lewy body demens än vid Alzheimers sjukdom.
 • Sömnsvårigheter. Orolig drömsömn och skrämmande drömmar är vanliga symtom. Det kan göra att sömnen kantas av sparkar, skrik och slag med händerna. Det kan också vara så att dröminnehållet följer med under dagen. Extrem trötthet är vanligt, och många sover över tolv timmar per dygn och flera timmar under dagen. För personer som lever i parrelationer är det vanligt att behöva sova i skilda sovrum.
 • Fluktuerande uppmärksamhet. Det är vanligt att förmågor och uppmärksamheten varierar kraftigt, att ena dagen uppfattas som fullt frisk och klar för att nästa vara förvirrad och ha stora svårigheter. 
 • Depression. Personer med Lewy body demens är oftast medvetna om sin sjukdom, särskilt i början av sjukdomsförloppet. De är vanligt att de håller problemen för sig själva. Sammantaget gör det att många utvecklar depressioner.  
 • Andra beteendeförändringar och humörsvängningar. Är inte lika vanliga eller uttalade som vid andra demenssjukdomar. De kommer ofta senare i sjukdomsförloppet och kan till exempel vara ångest, rastlöshet, irrritabilitet och vanföreställningar.

Behandling vid Lewy body demens

Många med Lewy body demens får till en början fel diagnos, och kan bli felbehandlade. Synhallucinationerna kan ge intryck av psykos, med följden att personen blir hänvisad till psykiatrin och får felaktig behandling med antipsykotiska läkemedel. Det förvärrar symtomen och kan vara skadligt. 

Behandling som används vid Lewy body demens är bland annat:

 • Läkemedel mot Alzheimers sjukdom. De läkemedel som kan bromsa förloppet vid Alzheimers sjukdom kan också lindra symtomen vid den här formen av demens. 
 • Läkemedel mot Parkinsons sjukdom. Dessa läkemedel kan hjälpa mot Parkinsonliknande symtom som muskelstelhet och långsamma rörelser. Samtidigt kan de ge förvärrade problem med förvirring och hallucinationer. Det kan förhindras genom att kombinera dem Alzheimerläkemedel. 

Du kan också behöva behandling som lindrar allmänna symtom, och insatser som gör vardagen lättare.  

Alla demenssjukdomar har stor påverkan på de närmast anhöriga som också behöver få rätt stöd och hjälp. Du kan läsa mer om att vara anhörig i den allmänna texten om demens.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du själv eller en närstående har symtom som kan bero på Lewy body demens. 

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid misstanke om Lewy body demens krävs fysisk vård för att göra en noggrann utredning för att sedan kunna ge rätt behandling. Doktor.se har vårdcentraler på flera orter som du kan vända dig till. Därefter kan du bli hänvisad vidare för fortsatt utredning. Hos oss arbetar även psykologer som kan hjälpa dig som är patient eller närstående. Vi erbjuder stödsamtal och psykologisk behandling. 

Frågor och svar om Lewy body demens

Vad är Lewy body demens?

Lewy body demens kallas även för Lewy body sjukdom vilket egentligen är mer rättvisande. Det är en kronisk sjukdom som påminner om både Parkinsons och Alzheimers

Varför heter det Lewy body demens?

Sjukdomen är uppkallad efter läkaren och forskaren Frederic Lewy, känd för sin upptäckt av Lewykroppar som kopplas till både Parkinsons sjukdom och Lewy body demens. Han arbetade bland annat i Alois Alzheimers laboratorium i Tyskland. Frederic Lewy flydde undan Nazi-Tyskland till USA några år innan andra världskriget bröt ut. 

Lewykropparna upptäcktes redan 1912, men sjukdomen beskrevs först i slutet av 1980-talet. Tidigare hade Lewykroppar kopplats till Parkinsons, men senare såg forskare att det vanns Lewykroppar i hjärnor hos personer med demens. Eftersom symtomen skilde sig från andra demenssjukdomar blev Lewykroppsdemens en egen diagnos.

Vilka drabbas av Lewy body demens?

Lewy kroppsdemens drabbar fler män än kvinnor. De flesta som insjuknar är över 65 år, men sjukdomen förekommer även i yngre åldrar. Personer som har genetiska släktingar med Lewy body demens eller Parkinsons sjukdom har högre risk att insjukna.

Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Publicerat datum: 2021-11-04
Granskare: Seika Lee, Medicinsk Chef - Doktor.se
Senast granskad: 2021-12-29
 • Öppet alla dagar i veckan
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med