Meniskskada

Meniskerna är broskskivor som stabiliserar knät. De kan skadas, exempelvis vid en kraftig vridning av knät. Meniskskada är en av de vanligaste knäskadorna, särskilt hos yngre personer som idrottar. En liten meniskskada kan läka av sig själv, men kontakt med fysioterapeut rekommenderas så att du får hjälp med övningar som stärker muskulaturen kring knät. Vid större meniskskador kan du behöva en operation.

Vad är meniskskada?

En meniskskada är en skada i knät. Meniskerna är två skivor av brosk som finns mellan lårbenet och underbenet. Deras uppgift är att jämna ut belastningen på knäleden. De fungerar som stötdämpare och stabiliserar knät när du går, springer eller hoppar. Om du vrider knät kraftigt, kan meniskerna skadas. En bit av menisken kan lossna, eller så kan det uppstå en spricka i menisken. Oftast är det menisken på insidan av knät som skadas. Om bitar av menisken slitits loss kan knät låsa sig i en viss position.

Orsak till meniskskada

En akut meniskskada beror på en kraftig vridning av knät i en position med böjt knä, ofta i samband med att du tränar eller idrottar. Skadan är särskilt vanlig inom kontaktidrotter som fotboll och handboll. När du blir äldre blir meniskerna svagare vilket ökar risken att skadas, även vid mindre olyckor som att du exempelvis trampar snett.

En skada i menisken kan även utvecklas under tid, efter långvarigt slitage på knäleden i samband med knäartros. När du är över 40 år är detta den vanligaste orsaken till en meniskskada. Här kan du läsa mer om artros.

Symtom på meniskskada

Det vanligaste symtomet på en meniskskada är att det gör ont i knät. Smärtan beskrivs ofta som stark och stickande och kan komma och gå. Den förvärras om du belastar knäleden och särskilt om du vrider på knät. Det kan till exempel göra ont att vända sig i sängen, att gå i trappor, eller att sitta på huk. Om knät låser sig gör det mycket ont.

Symtom vid en akut meniskskada kan vara

 • att knät låser sig i ett fast läge
 • att du får mycket ont
 • att knät svullnar upp
 • att du inte kan stödja på knät
 • att du har svårt att sträcka ut knät.

Vad kan jag göra själv?

Det finns mycket du kan göra själv i samband med en meniskskada. Efter den akuta fasen är det viktigt att träna på rätt sätt. Ta hjälp av en fysioterapeut för att få lämpliga övningar. Här är några saker att tänka på:

 • Tålamod. För personer som tränar mycket kan en meniskskada leda till mycket frustration, och det är viktigt att du ger knät den tid som behövs för att inte förvärra skadan. Lyssna på din kropp, och undvik att göra hastiga rörelser och att utsätta knät för tung belastning.
 • Styrka och rörlighet. Starka benmuskler är bra för att avlasta knät. Du kan också vara hjälpt av övningar som ser till att behålla rörligheten i leden. En fysioterapeut kan hjälpa dig med ett individuellt anpassat träningsprogram.
 • Öka långsamt. Utför de övningar du fått och öka belastningen gradvis. Det går bra att träna även om det tillfälligt gör mer ont, men det ska inte göra mer ont dag för dag.

Om du har mycket ont kan du under en begränsad period använda receptfria, smärtstillande läkemedel.

Behandling av meniskskada

Det är vanligt att meniskskador läker av sig själva och du kan därför få vänta i några veckor innan du får någon behandling. Fysioterapi är nästan alltid en del av behandlingen. Det är viktigt att gradvis trappa upp belastningen på knät och att stärka musklerna runt knäleden så att de kan hjälpa till att stabilisera leden. För att avlasta knät under behandlingen kan du behöva använda kryckor.

Ibland vid akuta skador, eller om fysioterapi inte hjälper, kan det behövas en operation där menisken antingen repareras eller så tas bitar av den bort. En operation åtföljs normalt av fysioterapi, dels för att hjälpa knät att återhämta sig efter ingreppet och dels för att förebygga nya skador. Det är viktigt att fortsätta vara fysiskt aktiv och fortsätta träna muskulaturen runt knät, eftersom en meniskoperation gör att risken för slitageförändringar senare i livet ökar.

När bör jag söka vård?

Sök vård om något av följande stämmer in på dig:

 • Knät har låst sig.
 • Knät svullnar upp.
 • Du kan inte stödja på ditt knä.
 • Du kan inte sträcka ut knät.
 • Du tror att du skadat menisken och dina besvär inte minskar efter några dagar.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar sjuksköterskor och läkare. Vi kan hjälpa dig med rådgivning, bedömning av symtom, vissa former av behandling och vid behov med hänvisning till vidare vård. Doktor.se har även fysiska mottagningar med fysioterapeuter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om meniskskada

Hur känns en meniskskada?

Vid en akut meniskskada i samband med en vridning av knät kan knät låsa sig i en viss position och det kan göra mycket ont. Knät svullnar och du får svårt att stödja på det.

Vid en gradvis utvecklad meniskskada får du också ont i knät. Smärtan kan komma och gå och är stark och stickande. Om du belastar knäleden blir smärtan värre, exempelvis om du går i trappor eller sitter på huk och speciellt om du vrider på knät.

Vad gör man åt en meniskskada?

Den vanligaste behandlingen för en meniskskada är fysioterapi, med övningar som bland annat stärker muskulaturen kring den skadade knäleden. I vissa fall behövs en operation, som oftast åtföljs av fysioterapi för att förebygga nya skador.

Vad har en meniskskada för läkningstid?

Många meniskskador läker av sig själva inom några veckor. Små, akuta skador med bra behandling i form av lämpliga övningar, läker ofta efter några veckor eller månader. Rehabiliteringstiden efter en operation varierar mycket från individ till individ. I många fall krävs en relativt lång rehabilitering, mellan 3-6 månader, även om smärtan kan försvinna redan efter några veckor.

Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Publicerat datum: 2022-06-09
Granskare: Marcus Idoff, leg fysioterapeut - Doktor.se
Senast granskad: 2023-08-30
 • Öppet alla dagar i veckan
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med