T-cellstest Covid-19

Vi erbjuder T-cellstester för dig som vill veta om du har ett skydd mot corona (SARS-CoV-2). T-cellstest är ytterligare en metod för att undersöka om du har haft covid-19, eller om du är skyddad genom vaccination. Om du har ett positivt antikroppstest behöver du inte ta ett T-cellstest.

Vad är T-celler?

T-celler är en del av immunförsvaret som bland annat har till uppgift att hjälpa B-cellerna att göra antikroppar, genom att bestämma vilken typ av antikropp som ska bildas och när den ska tillverkas.

Efter en genomgången infektion kommer halten av antikroppar i blodet att minska, det är helt naturligt. Kvar finns ett immunologiskt minne, som gör det möjligt att snabbt göra nya antikroppar nästa gång vi kommer i kontakt med samma virus. T-celler är en viktig del i aktiveringen av immunförsvaret och det immunologiska minnet.

Varför ska jag ta ett T-cellstest?

Testet är ytterligare en metod för att undersöka om du har haft covid-19. Det kan också tas efter genomgången vaccination för att vara säker på att vaccinationen har haft effekt. Det kan till exempel vara av stort värde för patienter som har ett sänkt immunsvar, till exempel patienter som står på immunsuppressiv behandling eller av andra skäl har ett sänkt immunförsvar.

Vad är skillnaden mellan T-cellstest och antikroppstest?

Ett T-cellstest ger svar på om det finns ett immunologiskt minne mot infektionen. Ett antikroppstest ger svar på om kroppen tillverkat antikroppar mot viruset, och kan visa att de finns i blodet just nu.

Om du har ett positivt antikroppstest och därför vet att du har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2 behöver du inte ta ett T-cellstest, eftersom dessa system hänger ihop.

När kan jag ta T-cellstest?

T-cellsminne innebär ett långt skydd mot covid-19, men syns tydligast genom blodprov 3 till 4 veckor efter att du haft infektionen, alternativt 3 till 4 veckor efter att du fått din andra dos vaccin. Efter ungefär ett halvår är det svårare att påvisa T-cellssvaret via blodprov, men det finns kvar i lymfkörtlarna, varifrån det snabbt kan aktiveras vid ny kontakt med viruset.

Du måste vara symtomfri när du tar testet.

Hur går testet till?

Testet tas som ett blodprov i armen. Blodprovet skickas sedan till ett labb, där de levande T-cellerna renas ut från blodet och sätts på en platta tillsammans med särskilda delar, peptider, av SARS-CoV-2-viruset. Därefter mäts vilka T-celler som reagerar på ett sätt som visar på aktivering, vilket ger svar på att det finns ett immunologiskt minne av viruset.

I samband med testningen kommer du även att få logga in på den sida där du kommer att få ditt provsvar (SMOLAB). Du kommer då få ange en epostadress dit vi kan skicka en notis då analysen är färdig och ditt provsvar är upplagt.

Hur säkert är testet?

Testet är mycket säkert och har en sensitivitet på 96 % och specificitet på 97 %. Det innebär att testet med hög sannolikhet ger korrekta resultat.

Var kan jag testa mig?

För närvarande erbjuder vi testet på vår mottagning i Fältöversten. Provtagningen för T-cellstest utförs måndag – torsdag mellan kl 16:00-18:00.
Du kan boka tid för testning här.

Det kommer också att vara möjligt med drop-in-provtagning på förmiddagar, men personer som bokat tid har förtur.

Vem kan ta testet?

Hos oss kan du ta T-cellstest om du är över 18 år. Du kan ta testet även om du inte är folkbokförd i Sverige.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett T-cellstest är 1700 kronor. T-cellstest är en mer komplicerad metod än andra tester vid covid-19. Det innebär en analys av levande immunceller och hur de reagerar i kontakt med delar av viruset. Det är därför testet har en högre kostnad.

Hur får jag svar på testet?

Du får ditt provsvar 4-5 dagar efter att du testat dig. När analysen är färdig kommer du få en notis skickad till den epostadress du angett när du loggade in på SMOLAB i samband med testningen.

Du når ditt provsvar här. Om du inte ser ditt provsvar ännu betyder det att analysen inte är färdig och att provsvaret därför inte är upplagt.

Vad betyder provsvaret?

  • Om testet är positivt innebär det att du har ett immunologiskt minne, och därmed ett skydd mot covid-19. Det betyder inte att du är hundraprocentigt skyddad från att bli sjuk igen, men om du kommer i kontakt med viruset kommer ditt immunsystem att reagera snabbare, ha ett färdigt försvar och det är liten risk att du blir allvarligt sjuk.
  • Om testet är negativt betyder det att dina T-celler inte har ett immunologiskt minne av infektionen. Det betyder att du inte har haft covid-19 eller att ditt immunförsvar inte har kunnat skapa en tillräckligt stark reaktion mot covid-19.
  • Om testet är ej bestämbart betyder det att analysen inte kunde genomföras. T-cellstester är känsliga eftersom det handlar om att se hur levande celler reagerar i kontakt med delar av viruset. Då provet är ej bestämbart kan det i många fall bero på att det inte fanns tillräckligt många levande och spänstiga T-celler att analysera. När resultatet är ej bestämbart kommer du att få en ny tid för att göra om testet utan kostnad.

Vad ska jag göra om testet är negativt?

Om du har fått två doser vaccin men har ett negativt svar på T-cellstestet bör du diskutera provsvaret med din ordinarie läkare.

Senast uppdaterad: 2021-07-02
Redaktör: Ewa Lundborg
Granskare: Seika Lee
  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med