Vaccin och vaccination

Vaccinationer är vid sidan av rent vatten ett av de mest effektiva sätten för att förebygga smittsamma sjukdomar och ge ökad folkhälsa. Många svåra sjukdomar som förut var vanliga har näst intill försvunnit tack vare våra nationella vaccinationsprogram. I Sverige erbjuds alla barn skydd mot tolv sjukdomar inom ramen för våra barnvaccinationsprogram.

Nationella vaccinationsprogram

Nationella vaccinationsprogram kan vara:

  • Allmänna vaccinationsprogram som omfattar hela befolkningen. Idag finns ett sådant i Sverige, och det är vaccinationsprogrammet för barn. Detta program måste alla sjukvårdsregioner erbjuda kostnadsfritt.
  • Särskilda vaccinationsprogram som riktas till vissa riskgrupper. Det finns förslag om att införa sådana program i Sverige mot vissa sjukdomar, men ännu är inga beslut tagna. Dessa program skulle vara bindande för regionerna, och erbjudas kostnadsfritt.

I tillägg finns också rekommendationer om vaccinationer från Folkhälsomyndigheten. Utifrån dessa beslutar varje region om vilka vaccin som ska erbjudas, och eventuella avgifter.

Vaccin som används i Sverige

Vaccin mot TBE

TBE smittar via fästingar. Personer som bor eller befinner sig i riskområden rekommenderas att vaccinera sig. Under sommaren kan du möta upp och bli vaccinerad på en av alla våra vaccinbussar runt om i landet.

 

Vaccin mot Covid-19

Här kan du läsa om vaccin mot covid-19. Du kan se om du rekommenderas att vaccinera dig, och hur du gör för att bli vaccinerad.

Vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn:

Vaccin som rekommenderas för särskilda grupper eftersom de har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka:

Vaccin som kan vara aktuella inför resor utomlands:

Övriga vaccin som erbjuds i Sverige:

Biverkningar vaccin

Det finns inga medicinska åtgärder som är helt fria från biverkningar och risker, det samma gäller för vaccinationer. De flesta får inga eller milda biverkningar som snabbt går över efter vaccinationer.

Vid godkännandet av ett vaccin vägs alltid risken i form av biverkningar mot den nytta vaccinet kan göra, i form av skydd mot svåra sjukdomar. Det finns ett väl utvecklat system för kontroll av vaccins säkerhet.

Den typ av biverkningar som kan förekomma är till exempel

  • ömhet och svullnad på stickstället i någon dag/några dagar
  • lätt feber i några dagar
  • trötthet
  • huvudvärk.

Allvarliga biverkningar av vaccin, till exempel kraftiga allergiska reaktioner, är mycket ovanliga.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi erbjuder vaccinationer vid våra vaccinmottagningar eller sommartid vid en alla våra  vaccinbussar runt om i Sverige Läs mer under respektive vaccin.

Frågor och svar om vaccin

Här har vi samlat några generella frågor och svar om vaccinationer

Kan jag ta flera vaccin samtidigt?

Det är svårt att ge ett generellt svar på. En del vaccin kan tas samtidigt, för andra vaccin rekommenderas att du inte tar flera samtidigt, utan att det går någon/några veckor mellan. Fråga din vaccinatör vad som gäller för de vaccin du är intresserad av.

När kommer biverkningar efter vaccin?

Det vanligaste är att biverkningar kommer inom de närmsta dagarna efter en vaccination, till exempel feber eller en reaktion på stickstället. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund kan ge utslag som liknar en försvagad form av sjukdomarna. En sådan reaktion kan komma efter någon vecka, och går i regel över inom några dygn.

Smittar biverkningar från vaccin?

Nej, biverkningar av vaccin smittar inte. Det gäller även biverkningar som kan likna en försvagad form av sjukdomen.

Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Publicerat datum: 2021-03-26
Granskare: Filip Saxena, chefsläkare - Doktor.se
Senast granskad: 2023-06-21
  • Öppet alla dagar i veckan
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med