Gäller mitt högkostnadsskydd när jag kontaktar er?

Eftersom patientavgiften för att använda Doktor.se är 0 kronor behövs inget högkostnadsskydd. Om det införs avgifter i framtiden kommer högkostnadsskydd gälla. 

 

Skriver ni remisser?

Ja. Med utgångspunkt i medicinsk bedömning av läkare, kan remiss till annan vårdgivare eller viss provtagning skrivas i några fall.

Hur gör jag med barn, kan de logga in själva?

För att kunna logga in i appen Doktor.se måste man ha fyllt 18 år. För ärenden som gäller personer under 18 år krävs inloggning av målsman.

Hur fungerar ett videosamtal?

Videosamtal kan inledas i appen Doktor.se, om du som användare tillsammans med vår sjuksköterska, läkare eller psykolog enas om det. Det går oftast bra att prata på chatt eller genom röstsamtal i appen, men ibland kan videosamtal underlätta kontakten.

Vad kostar det att använda Doktor.se?

Patientavgiften för att använda Doktor.se är 0 kronor. Vården finansieras precis som den övriga allmänna vården genom skattemedel. 

Hur får jag medicinen hemskickad?

Via vårt samarbete med Kronans Apotek.

Har ni Barnmorskor?

Ja. Om ditt ärende handlar om något som en barnmorska normalt skulle hantera på en barnmorskemottagning, försöker vi att koppla ihop dig med honom eller henne.

Kan jag få receptförnyelse?

Många recept kan förnyas via oss, men för vissa läkemedel hänvisar vi till behandlande läkare.

Varför måste man använda mobilt BankID?

Mobilt BankID används för identifiering, detta för att kunna ge trygg och säker vård.

När hänvisar ni till vårdcentral?

Vi överlämnar ditt ärende till fysisk vårdcentral eller husläkare om ditt vårdbehov motiverar det. Vid symtom som kräver en kroppsundersökning eller viss provtagning, hjälper vi dig träffa en husläkare, till exempel för en närmare undersökning och provtagning vid halsbesvär. Ett annat exempel är om det behövs göras en astmautredning.

Skriver ni ut alla typer av läkemedel?

Nej. Vi skriver inte ut läkemedel som kan vara beroendeframkallande. Vi skriver enbart i mycket begränsad omfattning ut läkemedel vid psykisk åkomma.

Hur avslutar jag mitt konto hos er?

Maila vår kundtjänst på kundtjanst@doktor.se. De hjälper dig att avsluta kontot.

Om man vill bli omlistad kan ni hjälpa mig då?

Nej, listning måste du själv önska på en fysisk vårdcentral.

Hur länge sjukskriver ni?

I högst två veckor.

Hur skiljer sig Doktor.se från andra digitala aktörer?

Doktor.se arbetar i linje med den så kallade LEON-principen (Lägsta Effektiva OmhändertagandeNivå). Principen bygger på att du som vårdsökande i första hand ska träffa den kompetens, oftast en sjuksköterska, som med störst sannolikhet kan hjälpa just dig. Det innebär att risken för att hamna mellan stolarna, i fel väntrum, i långa köer, eller i värsta fall att du inte få den hjälp du behöver, minimeras. Kontakt med läkare eller psykolog, eller kontakt med akutmottagning eller specialistmottagning, ska som regel bara aktiveras om ditt vårdbehov motiverar det. Doktor.se matchar rätt vårdresurs mot ditt behov. Det är att hushålla med samhällets hälso- och sjukvårdsresurser.

Hur lång tid tar det tills man får tala med en läkare?

Du får tala med en läkare om ditt vårdbehov motiverar det. Vår sjuksköterska kan då boka tid till läkare digitalt, oftast inom två timmar och alltid inom 12 timmar.

Blir man automatiskt listad hos er vid kontakt – och då samtidigt borttagen från sin ordinarie vårdcentral?

Nej, du förblir listad på din vårdcentral. Kontakten med Doktor.se påverkar inte din listning.

Kan jag låna min partners BankID för att logga in hos er?

Nej, tjänsten är personlig. Mobilt BankID är en personlig id-handling och e-legitimation, som man bara ska använda själv.

Vad innebär era Allmänna Villkor och er uppsägningstid?

Se gärna ”Allmänna villkor” på www.doktor.se.
https://doktor.se/allmanna-villkor/

 

Vilka har tillgång till min journal?

Endast den vårdpersonal som du har kontakt med i ditt ärende.

Vi samarbetar med