Välkommen till barnavårdscentralen på Adina Hälsan i Nol!

Att bli och vara förälder är en stor omställning i livet. På BVC följer vi barnen från födelsen till skolstart. Målsättningen är att främja barns hälsa, trygghet, utveckling och stötta föräldrar i föräldrarskapet.

Vi erbjuder alla barnfamiljer kostnadsfria hälsoundersökningar och vaccinationer enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Alla nyblivna föräldrar erbjuds hembesök och föräldragrupper. I vårt arbete samarbetar vi även med barnläkare, logoped, dietist och psykolog.

Kontakta oss

Telefontid alla vardagar, kl 08.00-09.00
Telefonnummer 031-383 04 22
Besökstid enligt överenskommelse
BVC-sköterska Agneta Knutsson

Vi samarbetar med