Hälsovård

Vi följer VGR:s riktlinjer gällande förbättring av folkhälsan. Hälsoundersökningen är utformad efter de krav som Västra Götalandsregionens har. Vid frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

En hälsoundersöknng är riktad till friska individer som önskar få en medicinsk genomgång av sin hälsa. Genom att tidigt upptäcka eventuella riskfaktorer finns större möjlighet att påverka hälsan och förebygga framtida hälsoproblem avseende livsstilsrelaterade sjukdomar.

Hälsoundersökningen består av två delar, först provtagning hos sjuksköterska och cirka en vecka senare besök hos läkare för uppföljning av värden och en allmän läkarundersökning.

Det som ingår är:

  • hälsoformulär
  • blodprover
  • blodtryck och puls
  • EKG
  • vikt, längd och midjemått

Läkarundersökningen består av en allmän fysisk undersökning med råd om kost, motion etc med hänsyn tagen till provsvar och testresultat.Vid önskemål kan vi också ta PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer. Tillhandahålles som tilläggstjänst. Viktig information att läsa innan provtagning finns på Socialstyrelsens webbplats.

Vi samarbetar med