Varför vaccination mot TBE?

TBE-virus sprids med fästingar och ger oftast lindriga symtom, men ungefär var tredje smittad person drabbas av en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna som kan bli allvarlig. TBE-vaccin ger dig ett skydd mot fästingburen hjärninflammation. 

Vem bör vaccinera sig?

Vaccination mot TBE rekommenderas till dig som bor, eller ofta vistas utomhus, i områden där TBE-virus finns. Södra och mellersta Sverige räknas som riskområden. TBE sprids också i stora delar av Centraleuropa, Baltikum, Ryssland och på Åland. Vaccinet finns i barn- och vuxendos och kan ges från 1 års ålder.

När och hur ofta ska jag vaccinera mig?

Fästingarna är aktiva från tidigast mars till senast november men det är under sommarmånaderna som risken är störst att smittas av TBE. Därför är det klokt att planera vaccinationen i god tid för att ha ett bra skydd inför sommaren.

Under det första året behöver du som är upp till 50 år vanligen tre doser. Är du över 50 år när vaccinationen påbörjas behöver du i stället fyra doser. Efter första året ger vaccinet skydd mot TBE i tre år. Sedan behövs påfyllnadsdos var femte år för att behålla skyddet.

Vad händer om jag har glömt att ta en dos?

Om du har missat en dos och det har gått längre tid än rekommenderat bör du komma och ta din dos så snart du kan. Oftast går det bra att fortsätta med vaccinationschemat utan att börja om från början.

Pris för TBE-vaccination

TBE-vaccin ingår inte i något nationellt vaccinationsprogram eller högkostnadsskydd utan bekostas av den person som vaccinerar sig. 
 
Vuxen: 330:-/dos 
 
Barn (upp till 16 år): 320:-/dos

Vi samarbetar med