Vårt ansvar

april 15, 2018
Centrumkliniken vill vara med och bidra till ett bättre samhälle. Vi värnar om alla människor samt vår miljö.

Till Centrumkliniken är alla välkomna. Vi vill inte bara hjälpa till vid sjukdom utan jobbar även förebyggande för bättre folkhälsa genom besök samt via digitala kanaler och sociala medier.

Vi värnar självklart om vår personal. Här råder ett prestigelöst förhållningssätt där alla ska känna sig trygga, ha inflytande över sin arbetsmiljö, kunna må bra och trivas.

Vi hyr våra lokaler av Vasakronan, som har ett etablerat och strategiskt miljötänk. Läs mer om Vasakronans miljöarbete och LEED certifieringen här.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något för att ta hand om vår planet. Att sopsortera och lämna papper till återvinningen på jobbet är en självklarhet för oss. Vi försöker minimera pappersanvändandet och jobba mer digitalt vilket t ex kan innebära att vi i stället för att skicka en kallelse per post hänvisar till e-tjänster på 1177.se, där du kan se dina bokade tider mm.

Självklart är det också att bjuda på kranvatten i väntrummet i stället för mineralvatten på flaska. Kaffet vi bjuder på är gott och ekologiskt odlat med hänsyn till jordbrukaren. När vi städar våra lokaler använder vi miljövänliga rengöringsmedel.