Kurator/Psykolog

Vårt psykosociala team arbetar med bedömning och samtalsbehandling för personer med:

  • Kristillstånd/traumatisering vid till exempel sjukdom, livskris, sorg, misshandel, övergrepp, relationsproblem och separation
  • Lätta och medelsvåra tillstånd av depression, nedstämdhet, ångest, oro och sömnsvårigheter
  • Stressrelaterade sjukdomstillstånd
  • Psykosomatiska tillstånd, till exempel smärta
  • Psykosocial problematik som leder till ohälsa
  • Livsstilsrelaterade problem som leder till ohälsa

Tidsbokning

För att boka tid ring 018-6131900 och välj knappval 3.

Psykolog

Jona Kristjansdottir
Ellen Lindgren
Esther Sagerlöv
Olivia Jönsson Erliksson

Kurator

Elin Lindholm – Föräldraledig
Susanna Kampe, rehabkoordinator