Sjuksköterskemottagning

Våra sköterskor erbjuder telefonrådgivning och har egen patientmottagning.

Ni kan boka tid via 1177.se för bland annat blodtryckskontroller, injektioner, omläggningar, suturtagning samt lättare sjukdomsåkommor som exempelvis urinvägsinfektioner hos kvinnor.

Sköterskemottagningar: Distriktssköterska, diabetessköterska, astma/KOL-sköterska.

Tidsbokning

För att boka tid ring 018-6131900 och välj knappval 3 eller logga in på 1177.se.

Sjuksköterskor

Helena Lindforss, diabetessköterska
Johanna Reinhammar, astma/KOL-sköterska
Catrin Wahlgren Eriksson, diabetessköterska
Nina Eklund, enhetschef och sjuksköterska
Ulrika Hedell, distriktssköterska
Douglas Rönnberg, sjuksköterska