Influensavaccin

Den 3/11 startar vi influensavaccinationen för riskgrupper. Icke riskgrupper ombeds av Folkhälsomyndigeten att vänta till den 1/12.

Då många riskgrupper vaccineras samtidigt ber vi er att boka tid för er vaccination via e-tjänster 1177 alternativt via telefon 018-6131900, tonval husläkarmottagning.

Genom att ni gör detta får vi ett jämt flöde och kan undvika köbildning med ökad risk för smitta. Ni kan redan nu boka tid.

Vi uppmanar alla att komma på er bokade tid, varken före eller efter. På så vis undviker vi köbildning och besöket blir säkrare för er.

Mer info hittar ni på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/

Riskgrupper

  • Personer över 65 års ålder
  • Gravida efter graviditetsvecka 16 (läs mer på sidan om influensavaccination av gravida)

Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Diabetes mellitus
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.