Livsstilsmottagning

Mottagningen arbetar aktivt med förebyggande hälsovård. Vi arbetar efter ett modernt biopsykosocialt synsätt. Vi tror alltså att möjligheterna att behålla en god kroppslig hälsa till stor del hänger ihop med livsstil, hur den psykiska hälsan är och hur det sociala sammanhanget ser ut. Det omvända gäller också.

På livsstilsmottagningen får du bl.a hjälp med rökavvänjning, hälsosamtal och att dra ner på alkoholkonsumtionen. Vi samarbetar i team med vårt psykosociala team och läkare. Till samtalsterapeut kan man komma efter terapeut- och/eller läkarbedömning, läs mer om det här.

Vi utför också läkemedelsgenomgångar för att förebygga biverkningar och skador. Detta gäller framför allt de något äldre patienterna som regelbundet tar fem läkemedel eller fler.

Boka tid

På telefon 08-12 13 35 00 

  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med