Tillbaka till Doktor.se

Miljöpolicy

För att långsiktigt förbättra miljö och hälsa arbetar vi på Doktor.se Fridhemsplans vårdcentral med att förebygga resursslöseri, minimera klimatpåverkan och förhindra skadlig påverkan på människors hälsa, samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan genom att:

 • Vi följer de lagar, förordningar och andra bindande krav som gäller vår verksamhet inom miljöområdet.
 • Vi arbetar systematiskt i ett certifierat miljöledningssystem.
 • Vi arbetar för att skydda miljön, inklusive förebyggande av och källsortering av skadliga avfall/utsläpp/föroreningar i miljön från vår verksamhet.
 • Vi arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan från läkemedel.
 • Vi arbetar förebyggande med hälso- och sjukvård och har därför positiv miljöpåverkan.
 • Vi väger in miljöhänsyn när vi väljer material, produkter och tjänster så att vår miljöpåverkan minskar.
 • Vi integrerar miljöfrågorna i det dagliga arbetet för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.
 • Vi har kontinuerligt utbildningar för alla anställda.
 • Vi håller miljöpolicyn tillgänglig för alla.
 • Öppet dygnet runt
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.