Psykosocialt team

Det psykosociala teamet på Doktor.se Fridhemsplans vårdcentral finns här för att hjälpa dig genom olika psykologiska problem och händelser, med en helhetssyn på människan. Ofta kan psykiska besvär ta sig uttryck i kroppsliga besvär och tvärtom. Vi tar emot frågeställningar som rör din psykiska hälsa och åtgärder kan vara alltifrån egenvård och självhjälp, stödsamtal och rådgivning, till korttidspsykoterapi på mottagningen som bedrivs enligt vetenskapliga metoder med ett tydligt mål och fokus.

Boka tid

På telefon 08-12 13 35 00 

Samtalsstöd, korttidsterapi och krisstöd

Vi kan hjälpa patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och patienter i behov av krisstöd. De psykosociala insatserna ska inte kräva vuxenpsykiatrins eller barn- och ungdomspsykiatrins specialistkompetens.

Exempel på hjälp vi kan erbjuda är samtalsstöd, rådgivning och behandlande samtal/korttidsterapi när det gäller:

  • Kris/Sorg
  • Stressreaktion
  • Depressionstillstånd, lättare till medelsvår
  • Ångesttillstånd, lättare till medelsvår

Vi som arbetar i det psykosociala teamet är leg. psykoterapeuter. Vi har utbildning i KBT (Kognitiv beteendeterapi) PDT (Psykodynamisk terapi) och IPT (Interpersonell terapi).

Psykisk ohälsa bland barn och unga

Vi samarbetar med Capio Vårdcentral Kungsholmen för bedömning, rådgivning och behandling av barn och ungdom mellan 0–17 år med mild till måttlig psykisk ohälsa. Även du som förälder kan vända dig hit vid för råd och stöd i ditt föräldraskap, eller om ditt barn besväras av till exempel sömnbesvär, nedstämdhet, oro eller ilska.

Du kan få kontakt med en legitimerad psykolog med barnerfarenhet som kan ge råd, stöd och behandling samt vägleder vidare till ytterligare hjälp om det behövs.

Kontakta oss på 08-12 13 35 00 om ni har frågor om bedömning och/eller bokning. Det går också bra att kontakta Capio vårdcentral Kungsholmen direkt för att boka tid för bedömning, telefon 08-120 289 60. Ingen remiss krävs men barnet/ungdomen behöver vara listad på Fridhemsplans vårdcentral.

  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med