Astma/KOL-mottagning

Vi har koll på din andning!

Vi gör utredningar angående din andning, bl a

  • Spirometri ( lungfunktionstest )
  • Patientutbildning angående astma/KOL
  • Genomgång av inhalationsteknik
  • Stöd om du vill sluta röka
  • Rådgivning i livsstilsfrågor

Vårt Astma/KOL-team

Mårten Isaksson
Specialist internmedicin

Liv Pettersson
Sjuksköterska