Diabetesmottagning

Hos oss finns en speciellt utbildad diabetessköterska som kan ge dig stöd, information och kunskap så att du kan klara din diabetes på bästa sätt.

Välkommen till Gällivare Hälsocentrals diabetesmottagning

Vår diabetessköterska Lena arbetar tillsammans med läkare för att ge dig personlig service genom regelbundna kontroller, vägledning och livsstilsråd. Vårt mål är att tillsammans hjälpa dig som patient att hantera din diabetes genom rätt vård och information.

Kontakt diabetessköterska, 072-742 74 34

Länk till diabetesförbundet- https://www.diabetes.se/

Utlämning av diabeteshjälpmedel via receptionen måndag-fredag klockan 08:00-16:00.