Hälsosamtal

Vi kallar alla 40-50-60 åringar till ett hälsosamtal. Detta för att stärka hälso-främjandet och sjukdomsförebyggande. Även om du känner dig frisk rekomm-enderar vi att du tar tillfället i akt att kontrollera hälsan. Besöket kostar 300 kr och är kravlöst, du väljer själv vad du vill göra med informationen du får av oss.

Syfte med hälsosamtalet är att:

  • Bidra till att underlätta för individen att leva ett hälsosamt liv
  • Förbättra individens kunskap om samband mellan levnadsvanor och hälsoproblem
  • Finna och ge särskilt stöd till de som har högrisk att utveckla livsstilsrelaterad ohälsa
  • Ge underlag för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande medicinsk forskning

Vi har möjlighet att ta emot dig efter kl 16:00 om du har svårt att vara ledig från jobbet. Om du inte kan eller vill komma ber vi dig att avboka/boka om din tid.