Ledningsgruppen för Gällivare Hälsocentral

Jennifer Björk
Operativ chef

Lena Burman
Verksamhetschef

Barbro Grape Nutti
Teamledare

Anette Lindström
Samordnare patientsäkerhet

Martina Haapasaari
Teamledare

Liv Pettersson
Teamledare

Anneli Pettersson
Teamledare

Lina Yngvesson
Teamledare

Ingemar Backman
Medicinskt ansvarig läkare