Rehabilitering

Har du besvär med värk i kropp, leder eller muskler? I vila eller belastning?
Då är du välkommen att höra av dig till oss för bedömning/undersökning.

Genom aktiva insatser kan du få hjälp med att lindra och förebygga hälsobesvär som är relaterade till muskler, leder, skelett och nervsystem.

Vi gör en individanpassad bedömning och vid behov kan vi hänvisa vidare till läkare/KBT/arbetsterapeut.

Vi hjälper dig med aktiv rehabilitering efter skada eller sjukdom. Vid långvarig värk kan vi erbjuda råd och regim – samt utbildning kring smärta och dess mekanismer. Vi har även utbildning för patienter med artros.

Vi utför ultraljudsledd diagnostik vid muskuloskeletala besvär. Vi strävar alltid efter att hålla oss uppdaterade kring det senaste vetenskapliga kunskapsläget inom vårt område.

Rehabkoordinering

Som rehabkoordinator erbjuder jag insatser till sjukskrivna patienter som har behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet.

Uppdraget som rehabkoordinator är att

– utreda, samordna och underlätta så att fler samarbetar runt patienten

– genomföra kartläggningssamtal med patienter om det krävs för att vården ska bli mer effektiv.

– vid behov vara ett stöd i kontakten med arbetsgivare, försäkringskassan och/eller arbetsförmedlingen.

Syftet är att underlätta patientens återgång till, eller inträde i arbetslivet.

Rehabkoordinatorn kan du kontakta via hälso-centralens rådgivnings- och bokningstelefon 09-706 68 99, knappval 6.

Bassängträning

Har du svårt att träna p g a smärta? Då kan varmvatten-bassängträning vara ett alternativ för dig.

Ring 0970-668 99, tidsbokning sjukgymnast, för att anmäla intresse.

Arbetsterapeut/samordnare

Om du på grund av funktionsnedsättning till följd av sjukdom, medfödd eller förvärvad skada upplever svårigheter att utföra aktiviteter i vardagen är du välkommen att kontakta vår arbetsterapeut.

Arbetsterapeutens fokus är personens aktivitetsförmåga och delaktighet genom hela livet och avser områden personlig vård, hemliv, förvärvsarbete/skola, fritid och samhällsliv.

Hos arbetsterapeuten kan du bland annat få hjälp med

  • Aktivitetsbedömning
  • Funktionsbedömning, fysisk, psykisk och kognitiv.
  • Minnestest och anhörigintervjuer som en del av en demensutredning.
  • Bedömning av handfunktion, handträning och tillverkning/förskrivning av ortoser efter handskador, belastningsrelaterade besvär eller ledsjukdomar som påverkar funktionen i händerna.
  • Rådgivning och stöd gällande inlärning av nya strategier som underlättar aktivitetsutförande.
  • Förskrivning och utprovning av hjälpmedel eller information om egenvårdsprodukter som behövs för att du ska kunna vara aktiv och delaktig i vardagen. Ex. tids- och planeringshjälpmedel eller hygienhjälpmedel. Obs! kontakt tas med kommunens rehabteam vid behov av hjälpmedel som kräver hembesök.
  • När du, ditt barn eller någon annan närstående behöver hjälp från flera personer inom vården, omsorgen eller skolan kan det passa bra att få en samordnad individuell plan (SIP). En SIP gör att du och dina närstående kan vara med och bestämma om hur vården eller omsorgen ska planeras, så att det blir så bra som möjligt. Vid behov av samordning kan du kontakta arbetsterapeuten som även är samordnare på hälsocentralen.

Ett besök hos arbetsterapeut kostar 300 kronor och avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

För ortoser tillkommer en egenavgift på 150-250 kr. Särskilt högkostnadskort gäller.

Vid förskrivning/utprovning av hygienhjälpmedel ( duschstol/pall, toalettförhöjare ) tillkommer en egenavgift på 300 kr/st.

Arbetsterapeuten kan du kontakta via hälsocentralens rådgivnings- och bokningstelefon 0970-668 99, knappval 6.

Vårt rehab-team

Olga Larsson
Fysioterapeut

Daniel Larsson
Fysioterapeut

Kurt-Lennart Larsson
Sjukgymnast

Anneli Pettersson
Arbetsterapeut/rehabkoordinator/samordnare

Multiomodal Rehabilitering - MMR

Har du under en längre tid besvärats av värk och/eller lättare psykisk ohälsa som depression och ångest är du välkommen att kontakta oss ang Multimodal Rehabilitering (MMR)

MMR är ett rehabiliteringsprogram där ett team samarbetar för att hjälpa dig på bästa sätt. Vår uppgift är att lära dig hantera din smärta och stärka dina förmågor så du får förbättrad livskvalité. Det sker genom vägledning, utbildning och behandling.

Vårt team består av:

Läkare
Sjukgymnast/Fysioterapeut
Arbetsterapeut
KBT-behandlare

Dina besök hos oss

Vid uppstart av Multimodal rehabilitering får du träffa någon från teamet och beskriva dina besvär, göra vissa tester samt beskriva ditt mål/dina förväntningar på en rehabperiod och vi gör tillsammans en rehabplanering för vad du vill förbättra.

Smärthantering

Rehabperioden startar med att du får genomgå en smärtskola där du får lära dig mer om smärthantering, var smärtan kommer ifrån, varför du får den och vad du kan göra för att må bättre. Vi jobbar både med fysisk och psykisk smärta. Individuella träffar bokas in med de du har behov av att träffa från teamet.

Uppföljning/utvärdering

Syftet med mötena är att vi ska få en samlad bild av dina behov, framsteg, utvärdera behandlingen och diskutera hur vi ska fortsätta. Rehabiliteringen har en koppling till arbete med syfte att återfå eller bibehålla arbetsförmåga. Därför ser vi även över din arbetsrehabilitering och behov av kontakt med din arbetsgivare, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. Om vi tar kontakt eller har möten med någon utomstående ber vi dig alltid om ditt skriftliga samtycke.

Programmets längd

Rehabiliteringen pågår i cirka femton veckor. Förhoppningen är att dina fysiska och psykiska besvär ska ha minskat och att du har fått de verktyg du behöver för att hantera smärtan eller din situation bättre.

Om du är intresserad kan du be din läkare om en remiss till oss. Programmet är till för dig i arbetsför ålder.