Sjukskrivning

För att försäkringskassan skall kunna bedöma din rätt till sjukpenning är det av största vikt att sjukintyget innehåller tillräcklig information om ditt sjukdomstillstånd och din nedsatta arbets-förmåga. Fyll därför i detta formulär före läkarbesöket så underlättar det din möjlighet till en korrekt bedömning. Du kan också ladda ned, skriva ut och ta med formuläret ifyllt vid läkar-besöket.

Mer information om sjukskrivning och rätten till sjukpenning hittar du på www.forsakringskassan.se

Ladda ner formulär för sjukskrivning här.