Tillbaka till Doktor.se

Vad kostar besöket?

Vårdbesök är beroende av vem du träffar hos oss, vi följer Region Skånes prislista:

Sjuksköterska, distriktssköterska, diabetessjuksköterska: 0 kr

Läkare: 200 kr

Barn och ungdomar upp till 20 år: 0 kr

Äldrevård över 85 år: 0 kr

Arbetsterapeut, dietist, rehabkoordinator: 200 kr

Uteblivet besök

Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före ett bokat besök eller uteblir, får du betala en avgift. Detta gäller även hos distriktssköterskan och diabetessköterskan.

Journalhandling

Du kan läsa din journal via 1177 vårdguidens e-tjänster. Vill du beställa din journal från vårdenheten så gör du en beställning via 1177 vårdguidens e-tjänster eller en beställning via vanlig post till berörd vårdenhet.

Beställning ska då innehålla följande:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • din underskrift
  • hur du önskar få kopiorna (till folkbokföringsadressen med rekommenderat brev, eller hämta på vårdenheten)
  • vilken mottagning/avdelning/klinik du besökte
  • vilket år, helst specifikt datum

Rättelse av journal

Du har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift i din journal, genom att vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om oenighet uppstår om formuleringen i din journal har du rätt att själv skriva in din avvikande mening i journalen samt du har även rätt till att journalanteckningar tas bort.

Du kan ansöka om att din journal helt eller delvis raderas hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Spärr av min journal

Blanketter för spärra eller häva spärr av journal finns på 1177. Du har rätt att spärra hela eller delar av din journal för andra vårdgivare. Du ansvarar själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård. Blanketterna ska personligen tillsammans med legitimation lämnas på din vårdcentral.

Synpunkter på vården

Är du inte nöjd med vården eller bemötandet du fått kan du lämna synpunkt i första hand till oss på mottagningen.

Du kan även vända dig till Region Skånes patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit du och dina anhöriga kan vända sig till. Om klagomålet är av en allvarlig karaktär vänder du dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med