Tillbaka till Doktor.se

Vårt utbud

Garnisonsgatans vårdcentral vill vi göra det lättare för dig som patient att komma i kontakt med vården. Välj nedan eller till höger vad du vill läsa mer om. 

Arbetsterapeut

Astma/KOL

Demens

Diabetesmottagning

Dietist

Distriktsköterskemottagning

Hembesök

Hälsomottagning

Laboratorium/provtagning

Läkarmottagning

Psykosocial mottagning

Rökavvänjning

Sjuksköterskemottagning

Sårmottagning

Vaccination

Äldremottagning

Rehab koordinator