Patientavgifter

Du som patient betalar en avgift när du får sjukvård. Avgifterna vid vår vårdcentral är samma som för övriga vårdcentraler inom Region Östergötland, oavsett driftsform. Barn och ungdomar under 20 år har fri hälso- och sjukvård.

Högkostnadsskydd

Det finns ett tak, ett så kallat högkostnadsskydd, för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. Högkostnadsskyddet innebär att du under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 300 kronor i patientavgifter. När du har betalat 1300 kronor, får du ett frikort för den återstående tiden av tolvmånadersperioden, räknat från det första besöket.

Hur betalar jag?

Vi ser helst att du betalar med betalkort vid besöket då vi inte kan hantera kontant betalning. Du kan även välja att få avgiften på faktura till din hemadress.

Vi samarbetar med