Laboratorium

Till lab kommer du för att ta de prover som din läkare eller sjuksköterska beställt. Vi tar även emot eventuella prover du tagit hemma som exempelvis urin och avföringsprover.

Vissa analyser görs på plats medan andra skickas till ett större laboratorium. Beroende på var analysen görs och vilken typ av prov som tagits kan det ta olika lång tid innan provsvaret når din vårdkontakt.

Öppettider: 08:00-11:30

Vi samarbetar med