Tillbaka till Doktor.se

Sköterskemottagning

Vi är tolv distriktssköterskor som arbetar på Njurunda Vårdcentral. Vi erbjuder telefonrådgivning och har egen patientmottagning.

På grund av Covid-19 har vi inte längre någon drop in mottagning!. För att komma till vår mottagning behöver du ringa för tidsbokning. Tel: 060-51 53 28

Du kan boka tid via internet för bland annat blodtryckskontroller, injektioner, omläggningar, suturtagning samt lättare sjukdomsåkommor som exempelvis urinvägsinfektion hos kvinnor, halsont och förkylning.

Vid akuta besvär besök vår Triagemottagning.
För övriga besök, vänligen ring för tidsbokning!

Vår mottagnings öppettider

Vardagar: 08.00-12.00 & 13.00-16.00

Tidsbokning

Du nås oss via Flexi Tid. Du kan själv boka och omboka din tid till distriktssköterskan via internet genom att logga in på e-tjanster.1177.se

Vardagar: 08.00-16.30
Flexi Tid: 060-51 53 28

Internetbokning

Distriktssköterskor

Lis-Britt Engberg (även verksamhetschef)

Mitt specialområde är resevaccinationer. Om Du ska ut och resa, vänd dig till mig för att få råd om vaccination och boka tider. Vi kan ge dig snabba tider, tidigt på morgon och sent på eftermiddagen.
Se även länken www.vaccinaton.medicallink.se

Eva Biberg

 • Triagemottagning

Inga-Lill Wåglöf

 • Astma Kol och Allergi
 • Rökavvänjning
 • Folkhälsa
 • Triagemottagning

Jag arbetar som Astma och KOL sköterska i samarbete med läkare och sjukgymnast. Jag kan erbjuda personlig rådgivning vid Astma och KOL. Jag utför spirometriundersökning / lungfunktionsundersökning. Jag erbjuder dig som är eller har varit rökare spirometri / lungfunktionsundersökning med ett personligt besök till läkare för uppföljning. Rådgivning och stöd för dig som vill sluta röka.

Barbro Kitti

 • Inkontinens
 • Triagemottagning
 • 24 timmars blodtrycksmätning

Jag skriver ut inkontinensmaterial, ni blir erbjuden ett besök för rådgivning och utprovning av rätt material. Har man tidigare inte varit till läkare för sina inkontinensbesvär blir man erbjuden en läkartid.

Ylva Edebrandt

 • Vikarerande Fast Vårdkontakt/Ansvarar för SIP
 • Arbetar som rehabiliterings koordinator

Ulrica Röding

 • Demenssköterska/äldrevårdssköterska
 • Diabetes
 • Triagemottagning

Jag är diabetessjuksköterska, det innebär att om du har den sjukdomen blir du kallad till mig eller din läkare med jämna mellanrum. Samarbetar med läkare kring demensutredningar.

Annika Åkerlind Lundgren

 • Folkhälsa
 • Triagemottagning

Karina Näslund

 • Sjuksköterskemottagning
 • Triagemottagning
 • Blodtrycksmottagning

Ingrid Andersson

 • Jag är diabetessjuksköterska, det innebär att om du har den sjukdomen blir du kallad till mig eller din läkare med jämna mellanrum

Sjuksköterskor

Emma Lennholm

 • Sjuksköterskemottagning
 • Tjänstgör ibland på Lab

Christina Westring

 • Sjuksköterskemottagning
 • Asylhälsovård

Jag utför hälsoundersökningar och samtal med asylsökande personer.

Marita Prahl

 • Fast Vårdkontakt/Ansvarar för SIP
 • Sjuksköterskemottagning
 • Tjänstgör ibland på lab
 • Öppet dygnet runt
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med