Tillbaka till Doktor.se

Basprogram under graviditet

Alla kontroller är frivilliga och kostnadsfria.

5-8 veckor
Hälsosamtal med fokus på kost och motion, hälsoanamnes, sjukdomshistorik

9-12 veckor
Fortsatt inskrivning/avstämning samt följande kontroller:

 • Blodprover: blodgruppering, hepatit B, HIV, röda hund, syfilis, järndepåer, Hb
 • Blodtryck, kontroll urin, vikt

Samtal och planering av fosterdiagnostik, planering av eventuellt läkarbesök

12-14 veckor

 • Eventuellt KUB ultraljud

19-20 veckor

 • Rutinultraljud

20 veckor

 • Blodtryck och fosterljud

Uppföljning av ultraljud, provsvar och moderskapsintyg delas ut
Information om eventuellt järntillskott, planering av resterande graviditet samt information om föräldrautbildningar

24-25 veckor

 • SF-mått, fosterljud, blodtryck, vikt, urinprov

28-29 veckor

 • SF-mått, fosterljud, blodtryck, blodsocker, urinprov
 • Glukosbelastning

31-32 veckor

 • SF-mått, fosterljud, blodtryck, vikt, urinprov
 • Från vecka 31 känner barnmorskan hur barnet ligger vid varje besök

33-34 veckor

 • SF-mått, fosterljud, blodtryck, vikt, urinprov

35-36 veckor

 • SF-mått, fosterljud, blodtryck, urinprov
 • Genomgång av tankar kring förlossning och sammanfattning av graviditeten
 • Val av BVC

37-38 veckor

 • SF-mått, fosterljud, blodtryck, vikt, blodvärde, urinprov

39 veckor

 • SF-mått, fosterljud, blodtryck, urinprov

40-41 veckor

 • SF-mått, fosterljud, blodtryck, urinprov
 • Individuell handläggning avseende eventuell igångsättning

Efterkontroll ca 8-12 veckor efter förlossningen (tidigare vid behov)

 • Samtal om förlossning
 • Hur det känns att vara förälder samt omställningen till den nya familjen
 • Bäckenbotteninformation
 • Sexlivet
 • Amning
 • Undersökning av bäckenbotten/vaginalundersökning
 • Blodvärde, vikt, blodtryck
 • Öppet dygnet runt
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med