Tillbaka till Doktor.se

Psykoterapi

Våra psykologer erbjuder psykologisk bedömning samt kortare och längre psykoterapi inom ramen Vårdval Psykoterapi, för dig som är 16 år och äldre. Högskostnadsskydd gäller.

Vilken behandling som är aktuell för dig avgörs utifrån dina behov och psykologens bedömning.

Våra psykologer arbetar med Kognitiv beteendeterapi (KBT), Interpersonell psykoterapi (IPT) och Psykodynamisk terapi (PDT) men kan även komplettera behandlingen med andra metoder när så behövs.

Kognitiv beteendeterapi -KBT utgår ifrån att människans tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra. Fokus ligger på det som utlöser och bevarar problemen ”här och nu”. Det innebär inte att dina tidigare erfarenheter och händelser i livet är något som utelämnas. Dessa är också viktiga och kommer att talas om och bearbetas om det visar sig ha betydelse för hur du mår idag.

KBT är en aktiv form av terapi där du genom mer kunskap om dig själv och genom träning kan förhålla dig annorlunda till de tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i vardagen och finna nya sätt att handskas med svårigheter.

KBT fungerar som en samarbetsrelation mellan dig och terapeuten. I detta samarbete har terapeuten kun­skaperna om den kognitiva beteendeteorin och du är expert på dig själv och dina problem. Kontakten har en övergripande struktur och tillsammans med din KBT-terapeut bestämmer du ett mål med behandlingen. Behandling med KBT sker i form av regelbundna enskilda samtal med en terapeut.

IPT – Interpersonell psykoterapi – är en form av psykoterapi där fokus ligger på hur problem i mänskliga relationer bidrar till psykologisk stress samt hur det psykiska måendet påverkar våra relationer till andra.

IPT skiljer sig därför från andra terapier genom att huvudsakligen fokusera på relationer och problem kopplade till olika relationer.

Terapin kan hjälpa för problem relaterade till kriser, ständiga gräl, nya faser i livet eller svåra sorger för att nämna några exempel.

Psykodynamisk terapi – PDT utgår ifrån att psykiska besvär är kopplade till inre konflikter som man själv inte är medveten om. Det finns en grundtanke om att alla människor har ett omedvetet inre liv som framförallt formats av nära relationer och anknytningar under uppväxten, och att dessa relationer och upplevelser fortsätter att vägleda oss under livet. Därför jobbar man ofta med att bearbeta relationer och minnen, samt försöka förstå hur dessa påverkar oss i nuläget. Omedvetna försvar mot jobbiga känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symtom och begränsningar.

PDT är individuellt utformad efter patientens behov, besvär och tidigare upplevelser. Patient och terapeut arbetar gemensamt med att försöka förstå varför klienten hamnat ur kurs. Självmedvetenhet och självkännedom är centralt i terapin. Behandling sker i form av regelbundna samtal tillsammans med en terapeut.

Akut psykologisk hjälp

Om du är i behov av akut psykologisk hjälp var god sök psykiatrisk akutmottagning.
Akutvård Vuxenpsykiatri (18 år uppåt): 040-33 80 00
Akutvård BUP (upp till 18 år): 040-33 17 11

Sjukvårdsrådgivningen har öppet dygnet runt på telefon 1177 eller 1177.se

Vid livshotande tillstånd ring 112!

  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med