Tillbaka till Doktor.se

Sjukskrivning på Örestadsklinkens vårdcentral

Psykisk ohälsa och långvarig smärta är de vanligaste orsakerna till långvarig sjukskrivning i Sverige. Studier har visat att långtidssjukskrivning ökar risken för ytterligare både psykisk och fysisk försämring samt att ju längre sjukskrivning desto mindre chans för återgång i arbete. Tidiga insatser för att bryta sjukdomstillstånd och ohälsa är därför viktiga. Arbetsgivare och företagshälsovård bör tidigt medverka i rehabiliteringen.

För att ge varje patient bästa möjliga vård och rehabilitering arbetar vi på Örestadsklinikens vårdcentral i team. Vid psykisk ohälsa får patienten initialt träffa en psykolog för en första bedömning. Inför besöket ombeds patienten att besvara ett frågeformulär om de aktuella besvären och symtomen. Psykologens bedömning fungerar som underlag för läkarens beslut om sjukskrivning. Försäkringskassan beslutar därefter om rätten till sjukpenning.

Inför varje sjukskrivning måste en plan för uppföljning och behandling finnas. Behandlingen kan därefter innefatta samtalsterapi hos psykolog, funktionsbedömning och/eller behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor.

Det kan även vara aktuellt med medverkan i Örestadsklinikens åtgärdsprogram för stöd i rehabilitering (ÅPS) som ett led i patientens tillfrisknande. De samlade åtgärderna syftar till att patienten ska få bättre förståelse och strategier för att öka sitt välmående.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör deltidssjukskrivning väljas före heltidssjukskrivning. Arbetssökande patienter sjukskrivs i regel inte.
Drogtester tas på alla patienter som påbörjar psykologbehandling och inför sjukskrivning.

Vi rekommenderar inte att man byter behandlande enhet under en pågående rehabiliteringsprocess. För att kunna ta över måste vårdgivaren göra en egen bedömning genom ett möte med patienten. Det gör att processen fördröjs då dessa besök inte är medicinskt prioriterade och därför inte bokas på akuttider.

På Örestadsklinikens vårdcentral finns dessutom en rehab-koordinator som vid behov kan samordna rehabiliteringen och då även involvera arbetsgivaren.

Rådgivning och bokning sker via telefonnummer 040-16 32 00.

Frågeformulär -AUDIT
Frågeformulär -MADRS-S (självskattningsskala)
Frågeformulär KEDS – Karolinska Exhaustion Disorder Scale
Frågeformulär – att besvara inför eventuell sjukskrivning
Frågeformulär – DUDIT

  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med