Tillbaka till Doktor.se

Vilka är vi?

På Psykologmottagningen arbetar flera psykologer med både vuxna och barn. Vi erbjuder bedömning, psykologisk behandling och rådgivning vid mild till måttlig psykisk ohälsa samt stödjande insatser vid krissituationer under en begränsad tid. I det fall dina behov är större än vad vi kan erbjuda hjälp för inom primärvården kan vi hjälpa dig med remiss till annan vårdgivare. I vissa fall kan det bli aktuellt med kontakt med annan vårdpersonal här på mottagningen, t.ex. läkare för medicinsk bedömning.

Psykisk hälsa för barn och unga

Hos oss får barn och unga från sex år samt deras familj hjälp och stöd genom bedömning, psykologisk behandling och rådgivning. Under introduktionssamtalet skapar vi en överblick över vilka utmaningar ni som familj möter som ni önskar arbeta med i behandling. Där etableras också en gemensam plan kring eventuella vidare insatser.

Hur bokar man tid och hur går det till?
Som vårdnadshavare kan du boka tid för ett första introducerande samtal antingen med eller utan barnet. Vi ser gärna att vårdnadshavare och barn tillsammans medverkar under det första samtalet och samtycke behövs från båda vårdnadshavare för att kunna påbörja behandling. Därför vill vi att ni anger kontaktuppgifter (samtliga vårdnadshavare namn och telefonnummer) så att vi därefter kan kontakta er för inhämtande av samtycke. Om barnet inte har eget Bank-ID så bokar förälder besöket med eget personnummer och anger barnets personnummer i meddelandet för bokningen. Om det finns hinder för samtycke eller ni önskar anpassningar av besöket kan ni ringa mottagningen på nummer: 08-525 092 10. Journal kommer föras för barnet/ungdomen.

Vi rekommenderar starkt att både barnet/ungdomen och deras föräldrar är med vid första besöket. Unga kan dock boka tid för besök själva från 15 års ålder. Om du är 15 år eller äldre och vill boka tid får du gärna ringa oss på nummer: 08-525 092 10 så hjälper vi dig med tidsbokning.

Pyskisk hälsa för vuxna

Hur får jag en tid?
Vi tar emot listade patienter som är 18 år eller äldre. Ring vårdcentralen eller lyft önskemål om psykologbesök med din behandlare under besök på vårdcentralen för inbokning av tid.

Hur går det till?
Du kallas först till ett kortare bedömningssamtal hos en av våra psykologer. Syftet är att göra en bedömning av din situation och dina behov för att du och psykologen ska kunna skapa en plan för lämplig insats. Det kan vara bra att du redan innan ditt besök funderar över syftet med behandlingen och vad frågeställningen är som du önskar hjälp med. Detta gör det enklare att skapa behandlingsmål och ringa in vilken riktning behandlingen bör ha.

Behandlingen kan efter bedömning utgöras av individuell behandling och rådgivning. Vi erbjuder också kurser, internetbaserad KBT, föreläsningar, workshops och gruppbehandlingar. Under insatserna arbetar du tillsammans med psykologen för att hitta strategier och verktyg för hur du kan hantera utmaningarna på ett mer hjälpsamt sätt. Behandlingen kommer inte enbart begränsas till besöket med din psykolog utan behöver också aktivt deltagande från din sida och möjlighet att också prova på att göra nya saker i din vardag för att förbättra det egna måendet.

Vi ansvarar för att:

  • ge dig god och evidensbaserad vård
  • tillsammans med dig arbeta mot dina mål
  • bemöta dig på ett professionellt och respektfullt sätt

Som patient ansvarar du för att:

  • aktivt delta i din behandling
  • komma i tid till dina planerade besök
  • omboka/avboka din besökstid i god tid (minst 24 timmar innan). Ange gärna orsak samt om du önskar ny tid eller återkommer själv.

Välkommen till oss på Psykologmottagningen!

  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med