Välkommen till barnavårdscentralen

Vi arbetar enligt de riktlinjer som gäller för barnhälsovården i Västra Götaland.

Målsättningen är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling. På BVC ger vi råd och stöd gällande amning, mat och sömn. Alla nyblivna föräldrar erbjuds hembesök och föräldragrupper.

Vi har tillgång till barnläkarkonsult från Barn och Ungdomsmedicin i Partille.
Välkommen att lista ditt barn på vår vårdcentral, därmed tillhör barnet automatiskt vårt BVC. Vi visar gärna lokalen för blivande föräldrar.

Kontakta oss

BHV Sjuksköterskor

Stina 031-383 04 64

Maria 031-383 04 64

Ring in mellan kl.7.30-15.30 måndag – fredag om du önskar kontakt med personalen på BVC.
Om du önskar sjukvårdsrådgivning ringer du till vårdcentralen.

Sävedalens Vårdcentral och BVC

Göteborgsvägen 74
43363 Sävedalen