Vi som jobbar här

Läkare

Reza Tajy
VD / Specialistläkare i alllmänmedicin

Bahram Djafari
Specialistläkare i Allmänmedicin och medicinsktledningsansvarig

Ali Belboul
Leg. läkare

Laleh Kashoufi
Leg. läkare

Behnaz Taji
ST-läkare

Caroline Gerner
ST-läkare

Christian Persson
ST-läkare

Malin Cruce
ST-läkare

 

Sjuksköterskor/Undersköterskor

Johanna Teern
BHV- och Distriktssköterska

Stina Jonsson
BHV- och Distriktssköterska

Kristin Cedervind
BHV- och Distriktssköterska

Maria Kollén
BHV-sköterska

Solveig Mattsson Freij
Distriktssköterska

Carolina Landefors Jonestål
Distriktssköterska

Cecilia Tiberg
Mottagning och Astma/KOL

Maria Simonsson
Mottagning och Vårdsamordnare psykisk hälsa, Äldresköterska

Olivia Kaleta
Sjuksköterska

Anna Damjanic
Diabetessköterska

Sara Järkmyr
Undersköterska

Linn Toresen
Undersköterska

 

Psykisk hälsa

Iraj Abedini
Legitimerad psykolog

 

Administration

Bodil Falkovén Andersson
Tf. Verksamhetschef

Angelica Lindén
Medicinsk sekreterare

Hanna Hansson
Medicinsk sekreterare

Emma Wetterholm
Medicinsk sekreterare

Marie Karlsson
Medicinsk sekreterare

Rebeca Torrez Eldemyr
Medicinsk sekreterare

Vi samarbetar med