Vi som jobbar här

Läkare

Reza Tajy
VD / Specialistläkare i alllmänmedicin

Bahram Djafari
Specialistläkare i Allmänmedicin och medicinsktledningsansvarig

Ali Belboul
Leg. läkare

Caroline Gerner
ST-läkare

Malin Cruce
ST-läkare

Behnaz Taji
ST-läkare

Christian Persson
ST-läkare

Tanja Pekkari Popovic
AT-läkare

Sjuksköterskor/Undersköterskor

Johanna Teern
BHV- och Distriktssköterska

Stina Jonsson
BHV- och Distriktssköterska

Kristin Cedervind
BHV- och Distriktssköterska

Maria Kollén
BHV-sköterska

Solveig Mattsson Freij
Distriktssköterska

Carolina Landerfors Joneståhl
Distriktssköterska

Bodil Falkovén Andersson
Mottagning och Äldresköterska

Cecilia Tiberg
Mottagning och Astma/KOL

Maria Simonsson
Mottagning och Vårdsamordnare psykisk hälsa, Äldresköterska

Anna Damjanic
Diabetessköterska

Sara Järkmyr
Undersköterska

Linn Toresen
Undersköterska

Psykisk hälsa

Iraj Abedini
Legitimerad psykolog

Administration

Inger Apelskog Hülphers
Verksamhetschef

Hanna Hansson
Medicinsk sekreterare

Sanna Fahlesson
Medicinsk sekreterare

Emma Wetterholm
Medicinsk sekreterare

Marie Skretting
Ekonomi, HR