TBE vaccinationer

Önskar du vaccinera dig?

På grund av den ökade belastningen i och med Coronapandemin har vi i nuläget ytterst begränsade möjligheter att erbjuda Er tider till vår vaccinationsmottagning. Vi hänvisar Er till därför till valfri vaccinationsmottagning.