Vaccinering mot covid-19

  • I Västra Götalandsregionen har fas 4 påbörjats.
  • Kicka här för att se Instruktionsvideo – Så bokar du tid för vaccination mot covid-19 i Västra Götaland
  • Bokningsbara tider

VGR kan inte ge möjlighet att välja vaccinsort

För personer som är prioriterade inom fas 1–3, som väljer att tacka nej till vaccination med erbjudet vaccin gäller följande:

  • VGR kan inte ge möjlighet att välja vaccinsort
  •  De som tackar nej till ett visst vaccin är inte garanterade vaccin i sin fas. Anledningen är att vaccinatörerna behöver vaccinera vidare inom prioriteringsfaserna för att arbetet ska fortlöpa enligt tidplan.
  •  Personer som tackat nej har själv ett ansvar för att kontakta en vaccinatör när vaccinationerna av allmänheten startat (i fas 4) för att bli vaccinerad.

Västra Götalandsregionen kan inte välja vilket vaccin som regionen tilldelas för vaccinationer i Västra Götaland. Det finns därmed ingen garanti för att personer som tidigare avstått vaccin kommer att ha möjlighet att välja vaccin i ett senare skede.