Hos oss finns:

 • Astma/KOL-mottagning
 • AT läkare
 • Barnavårdscentral
 • Diabetesmottagning
 • Dietist
 • Distriktssköterskemottagning
 • Fysioterapi/ Rehab
 • Hembesök
 • Husläkare
 • Hypertonimottagning
 • Internmedicinsk kompetens
 • Inkontinenmottagning
 • Laboratorium
 • Läkarmottagning
 • Medicinsk fotvård
 • Psykiatrisk kompetens
 • Psykolog
 • Specialister i allmänmedicin
 • ST läkare
 • Rehab koordinator
 • Rökavvänjning
 • Sjukskrivning
 • Sjuksjöterskemottagning
 • Vaccinationsmottagning
 • Vårdsamordnare psykisk hälsa
 • Äldremottagning

Specialistsköterskemottagningar

Sjuksköterskemottagning

Här kan du få hjälp med:

 • Sårvård och omläggningar
 • Injektioner
 • Blodtrycksmätning
 • Läkemedelsadministration
 • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
 • Tidsbokning görs via växeln på telefon 031-383 04 60

Inkontinensmottagning

Här arbetar distriktssköterska med förskrivningsrätt för hjälpmedel
Vi gör basala utredningar, samt provar ut, anpassar och förskriver hjälpmedel
Nås via växeln på telefonnummer 031-383 04 60

Bra information finns på 1177.se

Vårdsamordnare Psykisk ohälsa

Att få tillgänglighet och kontinuitet inom vården är centralt för dig med psykisk ohälsa. Vårdsamordnaren har en nära och kontinuerlig kontakt med dig och förstärker omhändertagandet hos dig som har depression och/eller ångestsyndrom. Du erbjuds efter ditt läkarbesök råd och stöd genom bland annat kontinuerliga samtal med vårdsamordnaren, vid sidan av kontakten med din läkare. Vår önskan är att du ska känna dig trygg med din medicinska behandling och att du ska känna dig trygg i din vardag. Vårdsamordnaren följer en metod gemensam för hela Västra Götalandsregionen.

Astma/ KOL mottagning

Leg sjuksköterska med specialistutbildning inom astma och KOL
samt diplomerad tobaksavvänjare
Nås på telefon 031-383 04 60.

Bra information finns på:

Hypertonimottagning

Distriktssköterska med specialistkompetens i hjärtsvikt och hypertoni.
Nås på telefonnummer 031-383 04 60.

 • Till mottagningen remitteras du som har eller ligger i riskzonen för högt blodtryck och/eller förhöjda blodfetter.
 • Vi arbetar efter regionala och nationella riktlinjer där kost, fysisk aktivitet, livsstil och läkemedelsbehandling ingår.
 • Här kan du få stöd till livsstilsförändringar, få fysisk aktivitet på recept, anpassade kostråd, samt information och råd om dina läkemedel.
 • Vi utför blodtrycksmätningar, kalibrerar din mätare och utför på ordination 24h-blodtrycksmätningar.

Bra information finns på 1177.se

Äldremottagning

Det är viktigt att du och dina anhöriga känner er trygga i era kontakter med oss på Sävedalens vårdcentral och BVC. Därför har vi ett äldreteam som riktar sig speciellt till dig över 75 år.

Vi erbjuder dig att:

 • få råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor
 • få hembesök vid behov
 • få genomgång av dina läkemedel
 • få hjälp med vårdplanering
 • få hjälp i samverkan mellan kommun och sjukhus
 • få hjälp med provtagning och vaccinering i hemmet vid behov

Det ska vara enkelt för dig att komma i kontakt med oss.  Är du 75 år eller äldre når du äldresjuksköterskan som har telefontid måndag och torsdag klockan 13:00-14:00 på telefon 031-383 04 77.

Diabetesmottagning

Hos vår diabetessköterska får du med diabetes typ 2 råd, individuellt anpassad information och utbildning om diabetes, kost, motion, livsstilsfrågor och medicinering.. Vi arbetar utifrån nationella diabetesriktlinjer. Vi registrerar i NDR (Nationella Diabetes Registret), vilket är ett bra verktyg för att kvalitetssäkra vården. Du erbjuds kontinuerliga besök till diabetessköterskan

Bra information:

Vi samarbetar med