Tillbaka till Doktor.se

Vårdcentral

Primärvården är den första vårdnivån med ett övergripande och samordnande ansvar, som vid behov remitterar till andra specialister för utredning och vård.

Din naturliga kontaktväg till oss är via telefon. Ring på telefon 015-152 54 00, mellan klockan 7.00 – 17.00 och boka en telefontid. Vi använder ett automatiskt telefonuppringningssystem. Lyssna på meddelandet och följ instruktionerna och sedan ringer en sjuksköterska upp dig på avtalad tid.

Du når oss även på https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml.

 

Arbetsterapeut

Astma/KOL-mottagning

För att boka en tid till läkare ringer du först primärvårdsmottagningen och Astma/KOL-sköterskan utför kontroller och spirometri för astma- och allergipatienter och för patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Du träffar astma/KOL-sköterskan genom remiss från läkare.

Demens

Diabetesmottagning

För att boka en tid till läkare ringer du först primärvårdsmottagningen och pratar med en sjuksköterska som gör en första medicinsk bedömning samt bokar tid för besök.

Vi erbjuder Dig med diabetes mellitus kontakt med vår diabetessköterska som arbetar i samråd med våra distrikstsläkare här på vårdcentralen. Vi erbjuder Dig planerade tidsbeställda årskontroller där vi har provtagning och rådgivning.
Vi arbetar med uppföljande verksamhet och har även samarbete med dietist.

Du når oss på: 015-152 54 00

Distriktssköterska och sjuksköterska

Till oss kan du vända dig för att få hjälp med:

 • Omläggning av sår
 • Bedömning av utslag och eksem
 • Suturtagning
 • Injektioner
 • Vaccinationer (TBE, Covid 19, influensa vaccin)
 • Blodtryckskontroller
 • Livsstilsråd (t.ex. rökavvänjing)
 • Recept på fysisk aktivitet
 • Utredning och utskrivning av inkontinenshjälpmedel

Besök hos distriktssköterska eller sjuksköterska bokas via telefon 015-152 54 00.

Hjärtsviktsmottagning

När du besöker hjärtsviktsmottagningen

I besöket hos oss ingår information om hjärtsviktens troliga orsaker. Vi pratar om anatomi, fysiologi, symtom och faktorer som påverkar ditt dagliga liv. Vi tittar också närmare på vad du kan göra för själv, egenvård som förbättrar din hälsa.

Hjärtsviktsmottagningen har som mål att:

– minska dina besvär.

– öka din livskvalitet.

– du ska få ökad kunskap om din sjukdom.

– förebygga komplikationer.

– minska ditt behov av sjukhusvård.

KBT

Laboratorium

Drop in måndag-torsdag 8.00-15.00, fredagar 8.00-11.00

Registrering görs i receptionen!

Läkare

För att boka en tid till läkare ringer du först primärvårdsmottagningen och pratar med en sjuksköterska som gör en första medicinsk bedömning samt bokar tid för besök.

Telefon 015-152 54 00

Minnesmottagning

All belastning på kropp eller själ kan ge minnessvårigheter. Därför börjar alltid en minnesutredning med en allmän hälsoundersökning, en s k steg 1-utredning. Den syftar till att kontrollera om det finns någon annan kroppslig eller psykisk förklaring än demens till det nedsatta minnet.

Steg 1-utredning genomförs här på vårdcentralen av vårt demensteam, bestående av läkare, sjuksköterksa, arbetsterapeut. Om misstanke om demenssjukdom kvarstår efter utredning kan patienten remitteras till minnesenheten.

Samordningssköterska

För äldre och multisjuka i primärvård

I syfte att ge äldre och multisjuka förutsättningar att behålla sin hälsa, självbestämmande och intergritet har Vingåkers vårdcentral en sjuksköterska med detta uppdrag.

Trygghet i vardagen och en lättåtkomlig kontakt med vården för den äldre sjuke och dennes närstående är målet.

Samordningssköterskan når du på 070-222 94 93.

Uppdraget innebär att:

 • Identifiera personer med behov
 • Bedöma behovet
 • Planera och skapa en plan
 • Agera
 • Följa upp

Samordningssköterskan kommer att vara en fast kontakt för den äldre patienten med särskilda behov men också den samordnade kontakten vid samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården samt vid kontakt med avdelningarna på sjukhuset.

Mottagning i Högsjö

Drop in för provtagning i Högsjö tisdagar kl 8-9. För övriga besök krävs tidsbokning via 015-152 54 00.

 

 • Öppet dygnet runt
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med