Tillbaka till Doktor.se

Hälsoundersökning/livsstilsanalyser och Intyg

Beroende på syfte med undersökningen, om ni önskar mer medicinska kontroller eller fokus på livsstil och inspiration för beteendeförändring så har Vlg olika modeller att erbjuda.

Hälsoundersökning

Genom regelbundna hälsoundersökningar ökar möjligheterna att upptäcka ohälsa och sjukdom i ett tidigt skede och att sätta in rätt åtgärder i tid, samt inspirerar till goda hälsovanor. Detta i sin tur ökar tryggheten i er organisation, såväl som hos den enskilde medarbetaren.

Undersökningen visar det medicinska hälsotillståndet, riskfaktorer och förbättringsområden inom hälsa och arbetsmiljö. Resultatet möjliggör åtgärder för att förebygga ohälsa, främja hälsosamma beteenden samt skapa en god prestationsmiljö och prioritering av hälso- och arbetsmiljöarbetet i er organisation.

Vid mer än 20 personer gör vi en återrapport på gruppnivå så att ni som företag kan styra rätt insatser för att skapa en hållbar och frisk arbetsplats.

Vår Hälsoundersökning omfattar:

 • Mätdata
 • Provtagning
 • EKG, Lungfunktion
 • Frågeformulär om hälsa och arbetsmiljö
 • Hälsodialog
 • Läkarundersökning
 • Rekommendationer/åtgärder
 • Konditionstest vid tillägg
 • Hälsoundersökning i 4 steg

Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning är en väl beprövad metod vid arbete med beteendeförändring. Du som person får tillfälle att sätta ditt liv, dina levnadsvanor och din livsstil i fokus och möjlighet att reflektera över vad ett ökat välbefinnande skulle innebära för dig. Utifrån dialog får du kunskap och inspiration att komma igång med det du önskat göra men kanske inte hunnit, orkat eller prioriterat.

 

Syftet med hälsoprofildömning är att:

 • Initiera och motivera till livsstilsförbättring på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Lyfta fram och förstärka friskfaktorer för hälsa och välbefinnande men även identifiera medarbetare och grupper som befinner sig i riskzon för ohälsa
 • Sätta mål och handlingsplan för önskat läge
 • Föra in hälsa som resurs i företagets systematiska arbetsmiljöarbete

Sömn- och stressanalys

Stress- och sömnanalys (first beat livsstilsanalys) är ett spännande och välbeprövat verktyg inom både företag och idrotten. Med en hjärtmätare mäter vi pulsvaribiliteten under 72 timmar och kan se hur din kropp reagerar under dagen och natten. Vi följer antal stressreaktioner och din återhämtning. Tillsammans med hälsocoach går vi igen din analys som är kopplad till en dagbok och kan sätta realistiska mål för att hitta en livsstil som är hållbar i längden.

Konditionstest

En god kondition skapar förutsättningar för att orka, prestera och må bra i vardagen. Att beräkna konditionsnivå och utveckla kondition är därför värdefullt för både medarbetaren och arbetsgivaren och bidrar till en högre frisknärvaro.

Genom att genomföra ett konditionstest får du ett mått på din fysiska ork i form av syreupptagningsförmåga samt förståelse och motivation på hur du kan påverka din kondition och hälsa.

Forskning visar att för att bibehålla hälsan, ha krafter till arbete och fritid krävs minst 35 ml/ syre/kg och minut.

Genom fysisk aktivitet och rörelse kan syreupptagningsförmågan och därmed konditionen öka vilket leder till mer ork och energi.

Lagstadgade undersökningar och tjänstbarhetsintyg

Vi genomför samtliga lagstadgade kontroller:

 • Härdplaster
 • Bly och kadmium
 • Asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer
 • Joniserande strålning
 • Arbeten med exponering för vibrationer
 • Nattarbete
 • Höjdarbeten i master och stolpar
 • Rök- och kemdykning
 • Dykeriarbeten
 • Järnvägsarbete
 • Livsmedelsarbete
 • Sjöfolk
 • Körkortsintyg yrkestrafik
 • Körkortsintyg 45+
 • Körkortsintyg, drogtest
 • Öppet dygnet runt
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med