Tillbaka till Doktor.se

Rehabilitering

Aktiv och tidig rehabilitering med 3 parts samtal där medarbetare, arbetsgivare och specialist är involverad är en viktig framgångsfaktor för att stärka medarbetares hälsa, arbetsförmåga och återgång i arbetet.

Rehabiliteringsansvaret ligger alltid hos arbetsgivaren men Vlg är ett stöd i processen för både individen och arbetsgivaren. För att komma till goda resultat arbetar vi enligt ”rehab.kedjan” gällande sjukförsäkringen, arbetsförmågebedömning, möten, insatser och uppföljningar

Vi hjälper er med en samlad professionell bedömning gjord i samverkan mellan företagsläkare, psykoterapeut/psykolog, ergonom, alkoholterapeut samt sjuksköterska, hälsocoach. Utifrån bedömningen presenteras en rehabiliteringsplan med förslag på åtgärder som fastställs i samråd med arbetsgivare/HR/närmsta chef.

Orsaker till rehabilitering kan vara: 

  • Hög korttidsfrånvaro
  • Arbetsskada
  • Problem med rörelseapparaten
  • Stress. psykosocial ohälsa
  • Konflikter
  • Alkohol

Psykisk ohälsa i form av stress, nedstämdhet, oro, ångest, konflikter, missbruk och hög sjukfrånvaro är en av arbetslivets stora utmaningar. Alla kan vi drabbas.

Psykolog/Psykoterapeutiska samtal

Ibland kan livet kännas tungt och det kan vara svårt att hantera vissa händelser. Att ha någon att tala med kan göra stor skillnad.

På Vlg har vi legitimerade psykologer och psykoterapeuter med lång erfarenhet som stöd för dig och din organisation i kris- och konfliktsituationer samt vid stress, ohälsa, sömnbesvär eller personliga kriser. De individuella samtalen har fokus på att exempelvis förändra beteende, reflektera över relationer och livsproblem, sorg samt få strategier att hantera livet. Nya perspektiv kan leda till hopp och positiv förändring.

Psykolog- och psykoterapeutiska samtal är en investering i strävan att öka hälsa och livsglädje och arbetsprestation.

Förstadagsintyg

Som arbetsgivare har du rätt att kräva förstadagsintyg för en medarbetare som har en hög korttidsfrånvaro alt. som del i rehabilitering.

Beslut om förstadagsintyg bör finnas i företagets policy och informeras till medarbetare.

Om arbetsgivaren önskar ha förstadagsintyg på en medarbetare startar vi med en kartläggning och undersökning av medarbetarens fysiska och psykosociala hälsa tillsammans med Vlgs företagsläkare.

  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med