Tillbaka till Doktor.se

Pneumokocker och lunginflammation

Pneumokocker är bakterier som kan orsaka luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. De allvarligaste sjukdomarna som orsakas av pneumokocker är hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). Dessa sjukdomar kallas invasiva. De kan drabba alla människor, men är vanligast hos små barn och äldre personer. Förekomsten av pneumokocksjukdom ökar efter 50 års ålder.

Vaccin

Det finns 2 olika sorters vacciner mot pneumokocker.

Det nyare av dessa skyddar nu mot 20 typer av pneumokocker och är ett så kallat konjugerat vaccin som ger ett längre och kraftigare skydd. Detta pneumokockvaccin minskar bärarskapet av pneumokocker i näsa och svalg och därmed minskar risken att smitta andra ovaccinerade personer också. Det bidrar alltså till ”flockimmunitet”. Detta vaccin ger minnesceller och bättre skyddseffekt mot lunginflammation och invasiv pneumokocksjukdom. Sedan 2009 ges ”föregångaren till detta vaccin” som skyddar mot 13 typer av pneumokocker till alla barn på Barnavårdscentralen vilket också har bidragit till att minska förekomsten av pneumokockinfektioner. För vuxna som vill vaccinera sig räcker det med en dos vaccin.

Det äldre pneumokockvaccinet skyddar mot 23 typer av pneumokocker och har sedan mer än 20 år givits under Influensakampanjen till äldre och personer som tillhör riskgrupp. Detta vaccin skyddar under flera år. Det ger dock inga minnesceller och skyddet blir inte bättre av att ta ytterligare en dos.

Om man är under 65 år och inte tillhör någon riskgrupp men önskar vaccinera sig mot pneumokocker så rekommenderas endast det nyare pneumokockvaccinet.

För personer som fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp är det äldre pneumokockvaccinet kostnadsfritt medan det nyare får man bekosta själv (med få undantag).

Den som är vaccinerad tidigare med det äldre vaccinet kan ta det nyare tidigast efter 1 år.

Då det finns flera orsaker än de pneumokocker som vaccinerna skyddar emot som kan orsaka infektioner såsom lunginflammation, så skyddar vaccinerna inte mot all lunginflammation.

  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.