Tillbaka till Doktor.se

Distriktssköterskemottagning

Kontakta oss

08-594 210 40, måndag till fredag 08:00-17:00 eller via 1177.se.

Distriktssköterska i primärvården

Inom primärvården verkar distriktssköterskan i första ledet, ofta genom att vara den första och ha den mest frekventa kontakten med patienterna. Distriktssköterskan är vanligtvis den fasta vårdkontakten. En fast vårdkontakt tillgodoser patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

Här på Vlg grundar sig distriktssköterskans arbete i ett hälsofrämjande förhållningssätt, där motiverande samtal är centralt. Distriktssköterskan erbjuder utbildning och information för att stärka och uppmärksamma resurser till egenvård och makt över sin egen hälsa hos personer i alla åldrar och med olika sjukdomstillstånd.

Vem är det för?

Välkommen till oss distriktssköterskor när du behöver hjälp med t ex:

 • Ta bort stygn
 • Såromläggning
 • Hälsosamtal, se länk hälsomottagning
 • Stöd vid rökstopp
 • Viktnedgång
 • Viktuppgång
 • Råd och samtal inför vidare hänvisning till kommunal hjälp i hemmet
 • Vägledning för var i vården man kan få hjälp
 • Öronspolning
 • Injektion
 • Blodtryckskontroll
 • Fastesockerkontroll
 • Minnestest MMSE
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Urinkateter
 • Nefrostomikateter
 • Förnyelse av stomihjälpmedel
 • Piccline-kateter, omläggning och provtagning
 • Port a cath , omläggning och provtagning
 • Akut halsinfektion
 • Akut urinvägsinfektion
 • Hudbesvär
 • Kompressionsstrumpor efter läkarordination

Hur får jag en tid?

Distriktssköterskan har tidsbokade besök. Via 1177.se kan du antigen själv genomföra din tidsbokning eller skicka en förfrågan om tidsbokning. Du kan även ringa på tel 08-59421040 eller komma till vår reception för bokning. För dig som är 75 år eller äldre går det bra att boka via telefon till äldremottagningen 08-59421048.

Om du har svårt att komma till distriktssköterskemottagningen pga medicinska problem, kan hembesök erbjudas i närområdet. Detta bokas per telefon 08-59421040.

Vid behov av regelbundna hembesök av sjuksköterska, kontaktas hemsjukvården.

Inkontinenshjälpmedel

Om du behöver beställa inkontinenshjälpmedel kan du gå in här och se om du har uttag kvar sedan tidigare. Om du aldrig haft inkontinenshjälpmedel eller om det är längre än ett år sedan du fick det förskrivet, bokar du tid hos distriktssköterskan för förskrivning.

Stomihjälpmedel

Hjälpmedelskort för stomihjälpmedel kan förnyas av distriktssköterskan som sedan skickar det till apoteket. Det är giltigt i ett år.

Näringsdryck

Bedömning om näringsdryck behövs, kan utföras vid besök hos distriktssköterska. Vid vissa sjukdomstillstånd hänvisas till dietist på Rehab Aktivt Liv och tel 08-211224.

Hjälpmedel

För hjälpmedel för förflyttning mm, te x rullator, toastolsförhöjning med mera, hänvisas till arbetsterapeut Rehab Aktivt Liv, tel 08-211224.

För tillbehör och hjälpmedel till blodsockermätare hänvisas till diabetesmottagningen.

 • Öppet dygnet runt
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med