Tillbaka till Doktor.se

Psykosociala mottagningen

Kontakta oss​

08-594 210 40, måndag till fredag 08:00-17:00.

Vilka är vi?

Inom det psykosociala teamet på Vlg arbetar för närvarande fyra legitimerade psykologer och två socionomer varav en kurator och en med psykoterapeututbildning. Som husläkarmottagning utgör Vlg en första instans vid psykisk ohälsa. Vårt uppdrag omfattar bedömning och behandling av mild till måttlig psykisk ohälsa och stödjande insatser vid krissituationer under en begränsad tid. I det fall dina behov av hjälp är större än vad vi kan erbjuda hjälp för inom primärvården remitterar vi dig till annan vårdgivare. I vissa fall kan det bli aktuellt med kontakt med annan vårdpersonal här på mottagningen, t.ex. läkare för medicinsk bedömning.

Vem är det för?

På Vlg tar vi emot patienter i alla åldrar inom våra två uppdrag för psykisk ohälsa:

 • Inom vårt reguljära primärvårdsuppdrag träffar vi listade patienter som är 18 år eller äldre.
 • Inom vårt uppdrag för barn och ungdomar träffar vi patienter från 0 till 17 år.

Hur får jag en tid?

För att boka tid för psykologbedömning behöver du som är över 18 år vara listad som patient på Väsby Läkargrupp. Patienter mellan 0 – 17 år behöver ej vara listade på mottagningen. Det behövs inte någon remiss för att komma till oss. För tidsbokning och information ring 08-594 210 40.

Hur går det till

Hos oss kallas man först till ett bedömningssamtal hos en av våra psykologer. Syftet med bedömningssamtalet är att psykologen ska göra en första bedömning av din situation och dina behov för att du därefter ska kunna erbjudas en lämplig insats. Ett bedömningssamtal hos vuxenpsykolog är 30 minuter långt. Inom barnuppdraget är dessa besök beräknade till 45 minuter.

I samband med att du eller ditt barn kallas till ett första bedömningssamtal hos psykolog skickas ett kallelsebrev per post till aktuell folkbokföringsadress. Inför besöket ska ett antal skattningsformulär fyllas i, för att underlätta och säkerställa ett gott bedömnings-förfarande. Dessa skattningsformulär ger psykologen viktig information som utgör en del i bedömningen.

Vanliga insatser vi kan rekommendera dig är behandling individuellt eller i grupp hos antingen leg. psykolog eller leg. psykoterapeut, eller samtal hos kurator. Vi kan även föreslå att du på egen hand gör vissa förändringar med stöd av självhjälpslitteratur. Om dina behov av hjälp är större än vi kan erbjuda inom primärvården remitterar vi dig till annan vårdgivare. I vissa fall kan det bli aktuellt med kontakt med annan vårdpersonal, t.ex. läkare för medicinsk bedömning.

De leg. psykologer som arbetar hos oss på Vlg arbetar med KBT, kognitiv beteendeterapi. Det är en psykologisk behandlingsmetod som genom kunskap om samband mellan tankar, känslor och beteenden skapar förutsättning för förändringsarbete mot ett bättre mående. Du eller ditt barn kommer att få hemuppgifter mellan sessionerna vilket utgör en viktig del av behandlingen. KBT-behandling kan beskrivas som ett samarbete mellan psykolog/terapeut och patient och det är därför viktigt att du och/eller ditt barn deltar aktivt i behandlingen.

Vi ansvarar för att:

 • ge dig god och evidensbaserad vård
 • tillsammans med dig arbeta mot dina mål
 • bemöta dig på ett professionellt och respektfullt sätt

Som patient ansvarar du för att:

 • aktivt delta i din behandling
 • komma i tid till dina planerade besök
 • omboka/avboka din besökstid i god tid (minst 24 timmar innan). Ange gärna orsak samt om du önskar ny tid eller återkommer själv.

Läs mer om:

Psykisk ohälsa
KBT – Beteendeterapeutiska föreningen
KBT – Socialstyrelsen

 • Öppet dygnet runt
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med