Om bolaget i korthet

Doktorse Nordic AB (”Doktor.se”) är en av Europas största aktörer inom digifysisk vård. Bolaget grundades år 2016 med ambitionen att effektivisera och skapa bättre tillgänglighet inom sjukvårdssektorn. I Doktor.se-koncernen arbetar idag cirka 650 medarbetare och bolaget sysselsätter ytterligare cirka 290 personer på konsultbasis.

Doktor.ses affärsidé är att spara resurser för individ och samhället i stort genom att låta den första vårdkontakten vara digital. Fler patienter får vård snabbare, samtidigt som den traditionella vården avlastas, vilket frigör resurser åt patienter som verkligen behöver fysiska läkarbesök.

I bolagets digifysiska verksamhet arbetar allt från sjuksköterskor, specialistsköterskor,  allmänläkare, specialistläkare, psykologer, kuratorer, sjukgymnaster, dietister till rehab koordinatorer. Bolaget är per den 31 december 2021 verksamt i Sverige och Tyskland men har som målsättning att expandera inom hela Europa. Detta planeras att ske genom bolagets digifysiska vårdmodell, förvärv av befintliga vårdcentraler samt genom att starta upp vårdcentraler i egen regi. Per den 31 december 2021 hade bolaget 1 079 374 användare av Doktor.se-applikationen och 130 029 listade patienter fördelade på 11 fysiska vårdcentraler i Sverige.

Doktor.se expanderar även globalt genom licensiering av bolagets egenutvecklade SaaS-plattform (Software as a service-plattform). Samarbete sker med marknadsledande aktörer på marknader som inte utgör bolagets kärnmarknader.  Antalet användare av den licensierade plattformen överstiger 1,1 miljoner och  plattformen används idag av bland annat kunder i Brasilien, Belgien, Danmark, Nederländerna och Norge.

  • Öppet alla dagar i veckan
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med