Kvalitetspolicy

Doktor.se:s verksamhet bedrivs med hög tillgänglighet, hög kompetens och med fokus på personliga relationer och närhet. Vi arbetar med vård och förebyggande insatsersamtfriskvård och hälsa. Vår kvalitetspolicy följer relevant lagstiftning samt regionernaskvalitetskrav. Vi strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet, så att vi alltid är förstahandsvalet för befolkningen vid behov av primärvårddigitalt.

Framgångsfaktorer

  • Hög tillgänglighet
  • Hög patientsäkerhet
  • Hög patientnöjdhet
  • Vänligt, personligt och respektfullt bemötande
  • Kontinuitet i kontakterna

 

  • Öppet alla dagar i veckan
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med